Aizputes novads

Centīsies glābt Aizputes ordeņa pili
Svarīgākais šobrīd