Adīšana

Bebrenes zeķēs līdz Milānai
Kā top cimdi no suņa vilnas
Svarīgākais šobrīd