Ventspils

Tautas panorāma

Infrastruktūras un sociālie fondi

Lielāko ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -
 • Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām

  • ES līdzfinansējums: 30 535 891€
  • Kopējais finansējums: 37 356 065€
 • Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)

  • ES līdzfinansējums: 8 510 571€
  • Kopējais finansējums: 20 661 169€
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta

  • ES līdzfinansējums: 9 860 080€
  • Kopējais finansējums: 13 785 687€

Ziņojumu dēlis

Mērs atbild

Tautas panorāma izbraukumā