Divi miljoni deputātu rosinājumiem: Nauda savējo kabatās

Pagājušonedēļ tā sauktajās partiju kvotās, sadalot divus miljonus eiro no valsts budžeta, Saeimas deputāti uz valsts rēķina pabalstījuši gan savu partijas biedru vadītas organizācijas, gan pašvaldības, kuras paši vēl pirms pāris mēnešiem vadījuši. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzmanību izpelnījusies tikai viens naudas piešķīrums – 15 tūkstoši eiro, ko Saeima pēc deputāta Andra Siliņa (ZZS) priekšlikuma iedalīja viņa vadītajai Latvijas Pensionāru federācijai. Tomēr ne mazāk jautājumu raisa arī virkne citu „dāvanu”, ar kurām politiķi uz nodokļu maksātāju rēķina aplaimojuši savu partijas biedru vadītas organizācijas un iestādes.

"Tā ir vissliktākā prakse, kādā veidā vispār tiek dalīta valsts nauda,” par tā sauktajām partiju kvotām saka biedrības "Sabiedrības par atklātību - Delna” direktors Gundars Jankovs. Viņš norāda, ka par šo naudu nav nekādas atskaites sistēmas un sabiedrība nevar pārliecināties, vai tā tiešām izmantota norādītajam mērķim.

Otrkārt, nauda tiek dalīta partiju pietuvinātajām personām un organizācijām, līdz ar to tiek izmantota politiķu tēla spodrināšanai un rada aizdomas, ka vismaz daļēji atgriežas partiju kasēs, piemēram, ziedojumu veidā.  

Šāda budžeta dalīšanas kārtība ik gadu saņem mediju un politikas ekspertu kritiku, taču līdz šim nekas nav mainījies. Premjerministre Laimdota Straujuma („Vienotība”) šogad pēc budžeta pieņemšanas vien sacīja, ka ir „domājusi par šiem jautājumiem”, tomēr neuzskatot šo kārtību par netaisnīgu.

«Nacionāļi» dod biedrībām un piemiņas vietām

Nacionālā apvienība (NA), kas parasti šādā veidā balsta nacionālpatriotiskas organizācijas, „piešķīrusi” 3000 eiro biedrībai „Latvijas Ordeņu brālība”, lai tā varētu piedalīties „valstiska mēroga piemiņas pasākumos”. Biedrību, kas apvieno valsts augstākos apbalvojumus saņēmušos cilvēkus, vada NA biedrs un Jūrmalas nodaļas līdzpriekšsēdētājs Juris Griķis.

Militāri patriotisku pasākumu „Augsim Latvijai” nākamgad plāno organizēt Kauguru kultūras nams. Pēc NA priekšlikuma Saeima tam piešķīra 2660 eiro. Kauguru kultūras namu vada vēl viena NA biedre Dagnija Reimane–Laizāne.

Visnoslēpumainākais NA ieteiktais naudas saņēmējs ir biedrība "Forti patria”, kas reģistrēta tikai pusotru nedēļu pirms Saeimas balsojuma.

Kā 4500 eiro izlietojuma mērķis norādīts atbalsts aktīvā dienesta militārpersonām un jaunsargiem, kā arī misijās kritušo ģimenēm, savukārt interneta plašumos par tikko dibināto biedrību lasāms vien tas, ka tā piesaistīs naudu jaunveidotajai jaunsargu un karavīru kalnu riteņbraukšanas komandai. 

Līdzīgi kā abas pārējās koalīcijas partijas, „tēvzemieši” parūpējušies par dažu pašdarbības kolektīvu tērpiem un instrumentiem. 2250 eiro pēc NA priekšlikuma šim mērķim saņems folkloras kopa “Dvīga”, kuru vada no NA Saulkrastu novada domē ievēlētā Antra Deniškāne.

Viena no lielākajām summām piešķirta Neikenkalna dabas koncertzāles jumta izbūvei Dikļos. 23,5 tūkstošus eiro saņems Kocēnu novada pašvaldība, kuru vada NA biedrs Jānis Olmanis. Savukārt cita NA biedra Gundara Kalves vadītais Krustpils novads iegūs 6194 eiro slēpošanas inventāra iegādei jauniešu aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai. 

NACIONĀLĀS APVIENĪBAS PRIEKŠLIKUMI SUMMA EIRO
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai darbības nodrošināšanai 15 000
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai 15 000
Biedrībai "Forti patria”" aktīvā dienesta militārpersonu un jaunsargu atbalstam, misijās kritušo ģimenēm 4500
Latvijas Autisma apvienības darbības nodrošināšanai 5000
Projektiem, kas veicina cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā biedrībai ''Cerību spārni" 5000
Latvijas Politiski represēto apvienībai 5000
Biedrībai "Latviešu biedrību savienība" 3000
Daugavpils teātrim oriģināllugu iestudējumiem 20 000
VSIA“Latvijas Koncerti” mūzikas instrumentu iegādei 6600
Nodibinājumam „Jaunrades fonds” izglītojošas grāmatas par latviešu karavīriem II pasaules karā izdošanai 3500
Rīgas Doma kora skolai koncertflīģeļa iegādei 20 000
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai mikroautobusa iegādei 10 000
Biedrībai “Sapņu tilti” E.Berklava dzimtās mājas piemiņas zīmes izveidei un atklāšanas pasākumam 1000
Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam eksponātēkas (20.gs. 30.gadu graudu kalte) iegādei, restaurēšanai un uzstādīšanai 10 000
Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai altāra un balkona restaurācijai 10 000
Latvijas Mūzikas atbalsta fondam Vislatvijas Dziesminieku Saieta organizēšanai 8000
Biedrībai „Latvijas Ordeņu brālība” dalībai valstiska mēroga piemiņas pasākumos 3000
Biedrībai “Fish” spēlfilmas “Segvārds Vientulis” izrādīšanai Latgales skolās 6000
"Saukas dabas parka fondam" tautas mūzikas festivāla organizēšanai 20 000
Biedrībai “Ukrainas centrs bērniem un jauniešiem Latvijā” pasākuma “Ukrainas dienas Baltijas jūrā” organizēšanai 2000
Biedrībai "Līvu savienība" bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai 5000
Jūrmalas pašvaldībai Latvijas Brīvības cīņu un 1. Pasaules karā kritušajiem karavīru pieminekļa restaurācijai 7000
Baldones novada pašvaldībai skulptūras “Māra” atjaunošanai 3290
Tērpu iegādei Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvam 3384
Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas inventāra iegādei 3600
Kocēnu novada pašvaldībai Neikenkalna dabas koncertzāles jumta izbūvei 23 500
Krustpils novada pašvaldībai slēpošanas inventāra iegādei jauniešu aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai 6 194
Limbažu novada pašvaldībai Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Skultes kapos 926
Tērpu iegādei Neretas novada bērnu tautas deju kolektīviem 3700
Ogres novada pašvaldībai represēto piemiņas vietas labiekārtošanai 23 060
Ogres novada pašvaldībai Madlienas VPII “Taurenītis” baseina un tam piegulošo telpu remontam 6200
Kauguru kultūras namam militāri patriotiskā pasākuma “Augsim Latvijai” organizēšanai 2660
Saulkrastu novada pašvaldībai Zvejniekciema stadionam 7150
“Saulkrastu kultūras un sporta centram” tērpu un mūzikas instrumentu iegādei folkloras kopai “Dvīga” 2250
Smiltenes novada jaunsargu telpu remontam 5000
Autotransporta iegādei Tērvetes novada daudzbērnu ģimeņu biedrības vajadzībām 3000
Vecumnieku novada pašvaldībai programmas “Ģimeņu uzņēmumu atbalstam” realizācijai 4000
Viesītes novada pašvaldībai, Elkšņu pamatskolas jumta un lietus notekūdens sistēmas remontam 7887
Viesītes novada Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izveidei 19 000

«Vienotības» paldies sadarbības partijām

„Vienotība”  ar valsts budžeta naudu šogad pateikusies tām pašvaldībām, kuru populārie vietējie politiķi pirms Saeimas vēlēšanām slēdza ar to sadarbības līgumus un startēja partijas sarakstā. Turklāt summas nav mazas.

Jaunievēlētā parlamentārieša Jura Šulca iepriekš vadītais Tukuma novads saņems 20 000 eiro Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai, savukārt cita nupat par Saeimas deputātu kļuvušā Alda Adamoviča līdz šim vadītais Preiļu novads tikpat daudz varēs izmantot pamatskolas aprīkojumam.

Kuldīgas novads iegūs 20 tūkstošus latu Ēvalda Valtera pieminekļa izveidei, bet tagad „Vienotības” frakcijā strādājošā Ineša Boķa līdz šim vadītā Valmiera par 40 tūkstošiem varēs uzbūvēt rotaļu laukumu. 

VIENOTĪBAS PRIEKŠLIKUMI SUMMA EIRO
Dotācija Latvijas čigānu nacionālās kultūras biedrībai 13 000
VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas telpu remontam 10 000
Latvijas Fotonikas Centram - Ģeodinamiskai observatorijai 31 000
Mobilā ratiņkrēslu pacēlēju iegādei organizācijai "Cerību spārni" Siguldas novadā 5000
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa integrētās informatīvās akcijas projektam 35 000
Biedrībai "Skalbes" informatīvajiem pasākumiem noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam 17 000
Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācijai 15 000
Nodibinājumam "Rīgas katoļu ģimnāzija"- ēkas elektroinstalācijas sakārtošanai 10 000
Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remontam 5000
Dailes teātrim skaņu aparatūras iegādei 15 000
Liepājas simfoniskais orķestrim Mūzikas instrumentu iegādei 20 000
Pētījumam par nereģistrēto laulību problemātiku 20 000
SIA "Vidzemes televīzija" - raidījumiem par atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības problemātiku sadarbībā ar SIA ZAAO 20 030
Daugavpils reģionālajās slimnīcas jaundzimušo nodaļai aparatūras iegādei 15 000
Biedrība Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs - Jēkabpils bērnu sporta attīstībai 10 000
Jelgavas ledus sporta skolai šorttreka inventāram 10 000
Bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Laumas mikrorajonā Liepājā 19 016
Rotaļu laukuma izbūve Valmierā, Pārgaujā 40 000
Amatas novads Drabešu internātpamatskolas sporta klubam "AŠAIS" 5000
Aglonas novadam skiču projekta izstrāde krustojumam pie Aglonas bazilikas 10 000
Dobeles sporta skolai ložu šaušanas inventāra iegādei 5000
Kokneses novada izglītības iestādēm datortehnikas iegādei 10 000
Kuldīgas novadam Ēvalda Valtera pieminekļa izveidei 20 000
Preiļu 1.pamatskolai inventāra un aprīkojuma iegādei 20 000
Mobilā ratiņkrēslu pacēlēja iegādei Salaspils novada dienas centram 5000
Sporta laukuma atjaunošanai pie Saulkrastu vidusskolas 40 000
Tukuma novada domei Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai 20 000

«Zaļzemnieki» palīdz savējo novadiem

Par Liepājas bērniem šogad parūpējusies ZZS, pilsētas domei rotaļlaukuma iekārtošanai uzdāvinot 30 000 eiro. Vēl 20 000 eiro pilsēta, kuras vadībā ir ZZS sadarbības partnere Liepājas partija, saņems bibliotēkas aprīkojuma iegādei, bet 10 tūkstošus - biedrības "Dižvanagi" dienas centram. No visām Latvijas grāmatu krātuvēm partijas labvēlību izpelnījusies vēl tikai divas bibliotēkas. Viena ir tās biedra Andreja Spridzāna vadītā Dobeles novada centrālā bibliotēka, kuru vada ZZS ministra Ulda Auguļa bijusī sieva Lana Augule. Grāmatu krātuve pēc Jura Vectirāna priekšlikuma saņems 10 000 eiro. Divreiz mazāka summa pēc Armanda Krauzes priekšlikuma piešķirta Limbažu bibliotēkai. 

Krauze arī ieteicis piešķirt 5000 eiro Garkalnes novada domei jauktā kora dalībai starptautiskajos konkursos. Priekšlikumā nav pateikts, ka tas ir kādreizējais pašas ZZS koris.

Pēc ministra un deputāta Gunta Belēviča ierosinājuma 20 000 eiro tiks doti „Likteņdārzam”. Viņš vienlaikus ir padomes loceklis Kokneses fondā, kas īsteno „Likteņdārza” projektu.

Bez kautrēšanās naudu prasījuši arī citi jaunievēlētie ZZS parlamentārieši. Valters Dambe, kurš vēl pirms pāris mēnešiem bija Priekuļu novada deputāts, panācis 10 000 eiro sava novada sporta laukuma iekārtošanai. Pēc nesenā Cēsu novada deputāta Arta Rasmaņa priekšlikuma 20 000 eiro piešķirti domei Cēsu novada Vaives pagasta autoceļa uzlabošanai, bet līdzšinējais Smiltenes mērs Ainārs Mežulis ieteicis 25 tūkstošus eiro iedot bērnu rotaļu laukuma izbūvei savā pilsētā. Juris Vectirāns Jaunjelgavas novada domei, kurā vēl nesen bija deputāts, panācis 5500 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pastaigu laukumu labiekārtošanai.

ZZS PRIEKŠLIKUMI (iesniedzējs) SUMMA EIRO
VUGD Kurzemes reģiona Talsu daļas Sabiles posteņa inventāra iegādei (A.Brigmanis) 3000
Brigmanis Jelgavas pilsētas pašvaldībai bērnu laukuma izveidei (A.Brigmanis) 5000
Biedrības "Latvijas Jātnieku federācijas " bērnu un jauniešu jātnieku sporta pasākumiem (A.Krauze) 10 000
Papildu finansējums vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,lai kompensētu ar minimālās mēnešalgas pieaugumu radušos izdevumus (A.Barča, A.Bērziņš, A.Siliņš, I.Līdaka, G.Daudze) 16 300
Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšanai (A.Siliņš) 15 000
Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas"remontam un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (J.Vectirāns, R.Bergmanis, J.Trupovnieks) 10 000
Daugavpils teātra remontam (R.Eigims) 20 000
Latgales Radio - programmu par patriotismu un piederības sajūtu Latvijai izveidei un apraides nodrošināšanai (J.Trupovnieks) ...
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, sporta inventāra iegādei (A.Brigmanis) 5000
Jelgavas pilsētai aktīvās atpūtas zonas izveidei (A.Bērziņš) 5000
Liepājas pilsētas domei bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Liepājā, Zaļās birzs teritorijā (E.Putra, M.Kučinskis) 20 000
Liepājas pilsētas domei bibliotēkas aprīkojuma iegādei (V.Skujiņš) 20 000
Liepājas pilsētas domei biedrības "Dižvanagi" dienas centra darbības nodrošināšanai ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām (A.Barča) 10 000
Baltinavas novada domei kultūras nama apskaņošanas un gaismas iekārtu iegādei (J.Trupovnieks) 800
Balvu novada domei pirmsskolas izglītības iestādes Sienāzītis inventāra iegādei (J.Trupovnieks) 1400
Balvu novada domei Bērzpils pagasta Bēržu katoļu baznīcas remontam (J.Trupovnieks) 2200
Cēsu novada domei - Vaives pagasta pašvaldības autoceļa A3 ūdens atvades sistēmas sakārtošanai (A.Rasmanis) 20 000
Dobeles novada domei centrālās bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (J.Vectirāns) 10 000
Dobeles novada pašvaldībai vides pieejamības uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestādēs (A.Brigmanis) 4000
Garkalnes novada domei jauktā kora dalībai starptautiskajos konkursos (A.Krauze) 5000
Jaunjelgavas novada domei pirmsskolas izglītības iestāžu pastaigu laukumu labiekārtošanai (J.Vectirāns) 5500
Jaunpiebalgas novada domei Jaunpiebalgas vidusskolas ēdināšanas bloka mēbeļu iegādei (V.Dambe) 10 000
Jelgavas novada pašvaldībai bērnu un jauniešu jaunrades attīstībai profesionālās ievirzes programmu apguvē (A.Bērziņš) 5000
Zantes jauniešu deju kolektīvam tērpu iegādei (A.Brigmanis, A.Bērziņš) 6000
Kandavas jauniešu centra "Nagla" āra sporta trenažieru iegādei un uzstādīšanai (R.Bergmanis) 2500
"Likteņdārza" attīstībai (G.Belēvičs) 20 000
Krāslavas novada domes bērnu un jauniešu centram (J.Trupovnieks) 1000
Limbažu galvenās bibliotēkas aprīkojuma iegādei (A.Krauze) 5000
Līvānu novada domei sporta aktivitāšu nodrošināšanai (J.Klaužs, K.Seržants) 40 000
Priekuļu sporta laukuma labiekārtošanai (V.Dambe) 10 000
Pļaviņu novada sporta bāzes "Jaujas" ēkas rekonstrukcijai (R.Bergmanis) 4000
Rēzeknes novada domei biedrības "Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centra" jauniešu militāro vasaras nometņu organizēšanai (J.Trupovnieks) 2000
Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes inventāram (J.Trupovnieks) 800
Siguldas novada pašvaldībai Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centram (A.Bērziņš) 5000
Bērnu rotaļu laukuma izbūvei Smiltenē (A.Mežulis, A.Siliņš) 25 000
Pūres kultūras nama tehniskajam nodrošinājuma - aprīkojuma iegādei (A.Brigmanis) 3000
Vārkavas skolas muzejam (J.Trupovnieks) 1000
Ventspils novada Ugāles vidusskolai - mācību procesa modernizēšanai (A.Barča) 5000
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upītes tautas nama ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādei (J.Trupovnieks) 2 500
Viļakas sieviešu vokālā ansambļa „Cansone” koncerta tērpu iegādei (J.Trupovnieks) 900

Opozīcijai tiek mazumiņš

Valdošo koalīciju pārstāvji allaž sacījuši, ka priekšlikumi par naudas piešķiršanu netiek vērtēti pēc iesniedzēju frakciju piederības, bet gan to satura. Arī premjere Straujuma pēc budžeta pieņemšanas uzsvēra, ka skatīta esot ierosinājumu būtība. Tam gan grūti piekrist, jo „Saskaņas” deputāti līdz ar priekšlikumiem par jaunu politikas iniciatīvu, piemēram, skolotāju jaunā darba samaksas modeļa finansēšanu, prasīja piešķirt naudu arī rotaļu laukumam Karostā, skolu aprīkojumam, Sporta muzeja atbalstam un līdzīgām vajadzībām. Tie tika noraidīti. Izņēmums ir Āndreja Klementjeva iesniegtie priekšlikumi par medicīnas aprīkojumu divām veselības aprūpes iestādēm, kā arī Vladimira Nikonova ierosinājums atbalstīt baznīcu Daugavpilī. Tas tika atbalstīts daļēji.

Necerot uz sadarbību ar koalīcijas partijām, citādu taktiku izvēlējās Reģionu apvienība. Tā neiesniedza nevienu priekšlikumu, jo pēc deputāta Mārtiņa Bondara teiktā, opozīcijas attieksmes dēļ uzskata to par laika tērēšanu un papīra smērēšanu.  

SASKAŅAS PRIEKŠLIKUMI (iesniedzējs) SUMMA EIRO
Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centram iekārtām plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai ārpus slimnīcas(A.Klementjevs) 47 000
Miega laboratorijas izveidei Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (A.Klementjevs) 58 500
Daugavpils Pirmās vecticībnieku draudzes baznīcas remontam (V.Nikonovs) 20 000
Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Ziņu analīze
Ziņas
Jaunākie
Interesanti