Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts tiesnesei Osipovai, kinokritiķei Rietumai, rakstniecei Repšei

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 1 gada.

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu 79 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis (34 personībām), Viestura ordenis (10 personībām) un Atzinības krusts (35 personībām). Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri ar savu darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam pelnījuši augstāko valsts atzinību, norāda Valsts prezidenta kanceleja.

Triju Zvaigžņu ordeni saņems bijusī Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, kino zinātniece Dita Rietuma, kinorežisors Dāvis Sīmanis, grupas “Pērkons” solists Raimonds Bartaševičs, rakstnieki Māris Bērziņš, Aivars Kļavis un Gundega Repše, žurnālists Atis Klimovičs, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs, vēsturnieks Zigmārs Turčinskis, mūziķis Juris Sējāns, aktrise Elita Kļaviņa, mākslinieks Kristaps Ģelzis, arhitekts Austris Mailītis, kostīmu mākslinieces Anna Heinrihsone, Kristīne Jurjāne un Ieva Kundziņa, uzņēmējs Andris K. Bērziņš un citas ievērojamas personības.

“Patiesi priecājos, ka Ordeņu kapitulam Latvijas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienā ir iespēja godināt un apbalvot cilvēkus, kuru atbildīgais, profesionālais un sabiedriskais ieguldījums dara mūsu dzīvi Latvijā labāku,” vēsta Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte.

“Valsts apbalvojums – tā ir Latvijas valsts vārdā izteikta pateicība, vienlaikus gods un pienākums godprātīgi strādāt savas tautas un savas valsts labā arī turpmāk.”

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls nolēma:

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri (ordeņa III šķira):

Konrāda Adenauera fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītāju
Elizabeti Baueri (Elisabeth Bauer)

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori, bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju
Dr. iur. Sanitu Osipovu

Nacionālā kino centra vadītāju, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docētāju
Dr. art. Ditu Rietumu

kinorežisoru un scenāristu, Latvijas Kultūras akadēmijas profesoru
Dr. art. Dāvi Sīmani

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku (ordeņa IV šķira):

kinorežisoru un operatoru
Andreju Apsīti

grupas “Pērkons” solistu
Raimondu Bartaševiču

jaunuzņēmumu investoru, “TechHub Riga” valdes priekšsēdētāju, “TechChill” valdes locekli, zemessargu
Andri K. Bērziņu

rakstnieku
Māri Bērziņu

mākslinieku
Andri Breži

arhitekti, “Arhitektes Ināras Caunītes biroja” vadītāju
Ināru Caunīti

Dziesmu un Deju svētku Goda virsvadītāju, baletmeistari
Elgu Drulli

kinooperatoru
Viktoru Grībermanu

mākslinieku, Latvijas Mākslas akadēmijas asociēto profesoru
Kristapu Ģelzi

kostīmu mākslinieci, scenogrāfi, gleznotāju
Annu Heinrihsoni

kostīmu mākslinieci, scenogrāfi
Kristīni Jurjāni

valodnieci, ilggadējo Baltiešu studiju centra Stokholmas Universitātē pētnieci
Dr. phil. Baibu Kangeri

Latvijas Nacionālā baleta solistu
Zigmāru Kirilko

žurnālistu, zemessargu
Ati Klimoviču

Jaunā Rīgas teātra aktrisi, kino režisori
Elitu Kļaviņu

rakstnieku, bijušo žurnāla “Avots” galveno redaktoru
Aivaru Kļavi

kostīmu mākslinieci
Ievu Kundziņu

filmu direktoru, producentu
Kristianu Luhaeru

arhitektu, arhitektu biroja “Mailitis Architects” vadītāju, Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta veidotāju
Austri Mailīti

mākslinieku, “Dd studio” vadītāju
Jāni Mitrēvicu

ilggadējo Kuldīgas pilsētas arhitektu, restauratoru
Aldi Orniņu

rakstnieci
Gundegu Repši

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekli
Grigoriju Semjonovu

grupu “Menuets” un “Pērkons” mūziķi, televīzijas režisoru
Juri Sējānu

izdevniecības “Dienas Grāmata” direktori un galveno redaktori
Daci Sparāni-Freimani

vēsturnieku, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku, zemessargu
Zigmāru Turčinski

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri (ordeņa V šķira):

latviešu sabiedrisko darbinieci Norvēģijā
Andu Nordmo

ilggadējo Maskavas latviešu kora “Tālava” māksliniecisko vadītāju un diriģenti
Tamāru Semičevu

latviešu sabiedrisko darbinieci Kanādā
Laumu Stikuti

latviešu sabiedrisko darbinieku Norvēģijā
Hariju Valdmani

ilggadējo latviešu sabiedrisko darbinieku Vācijā
Pēteri Vīgantu

Iecelt par Atzinības krusta lielvirsnieku:

Cēsu novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu

Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktoru, akadēmiķi, profesoru
Dr. med. vet. Aivaru Bērziņu

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokuroru
Dr. iur. Juri Jurisu

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītāju, neirologu, Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru
Gunti Kareli

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, vadošo pētnieku, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, akadēmiķi
Dr. biol. Jāni Kloviņu

ģimenes ārsti, Balvu pilsētas “Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakses” vadītāju, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti
Līgu Kozlovsku

Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāju
Kristīni Līci

Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta maģistra studiju apakšprogrammas dibinātāju, goda profesoru
Klausu Pēteru Nēbelu (Klaus Peter Nebel)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītāju, laboratorijas galveno speciālistu
Sergeju Ņikišinu

SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētāju, Rīgas Stradiņa universitātes Ortopēdijas katedras docētāju
Sandri Petroni

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Internās medicīnas klīnikas Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāju, pneimonoloģi
Daci Žentiņu

Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

Medicīnas centra “ARS” direktori veselības aprūpes jomā
Guntu Babausku

tautas lietišķās mākslas meistari
Liliju Balgalvi-Treimani

zvērinātu advokātu, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda valdes locekli
Sandi Bērtaiti

gaismu mākslinieku, gaismu inženieri, Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta veidotāju
Normundu Bļasānu

mūziķi, pedagogu, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktoru
Aivaru Broku

Medicīnas centra “ARS” logopēdi
Anastasiju Irbi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienības “Zemkopības institūts” vadošo pētnieku, valsts emeritēto zinātnieku
Dr. agr. Aldi Jansonu

mākslas vēsturnieci
Dainu Kraukli

Medicīnas centra “ARS” pediatri, neonatoloģi
Silviju Latkovsku

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesoru
Viesturu Lāriņu

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas profesori
Dr. med. Ināru Loginu

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Anatomijas un antropoloģijas institūta direktori, Morfoloģijas katedras vadītāju, profesori
Dr. habil. med. Māru Pilmani

Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļas ārsti, pneimonoloģi, alergoloģi, kardioloģi
Sarmīti Pužuli

literatūrzinātnieci, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāju
Dr. philol. Litu Silovu

uzņēmēju, Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta īstenotāju
Artūru Šmitu

uzņēmēju, SIA “Gemoss” dibinātāju un valdes locekli
Ievu Treiju

bijušo Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktori
Maiju Vanagu

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieci
Māru Zirnīti

Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

Sēlijas novadpētnieci
Lidiju Ozoliņu

bijušo Nīcas novada domes priekšsēdētāju
Agri Petermani

sabiedrisko darbinieku, Latvijas Jūrniecības savienības biedru
Gintu Šīmani

sabiedrisko darbinieci, misijas “Pakāpieni” vadītāju
Danuti Šulci

sabiedrisko darbinieku, misijas “Pakāpieni” vadītāju
Viljamu Šulcu

Vidzemes novada pūtēju orķestru virsdiriģentu, pūtēju orķestra “Smiltene” māksliniecisko vadītāju, pedagogu
Pēteri Vilku

Iecelt par Viestura ordeņa komandieri:

nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
Jāni Zemtauti

Iecelt par Viestura ordeņa virsnieku:

sabiedrisko darbinieku, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
Imantu Grāvīti

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes norīkotu komandiera rīcībā, pulkvežleitnantu
Gunāru Grikmani

Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku mācību centra komandieri, majoru
Modri Kairišu

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieku (robežkontroles un imigrācijas jautājumos), pulkvežleitnantu
Juri Kusiņu

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona komandieri, pulkvežleitnantu
Andri Mačtamu

ebreju glābēju no nāves nacistu okupētajā Latvijā, sabiedrisko darbinieci
Valentīnu Rasnaču

Apbalvot ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes virsseržanta amatā galveno virsseržantu
Aigaru Kašu

Apbalvot ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi:

Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 27. kājnieku bataljona 1. kājnieku rotas virsseržanta amatā virsseržantu
Arnoldu Bahmani

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2. mehanizētā kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas vadības grupas vecākā speciālista amatā seržantu
Valteru Laicānu

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti