Panorāma

Panorāma

Panorāma

Panorāma

Latvijai pārmet cilvēktiesību neievērošanu

Ieilgušas tiesvedības dēļ no 700 dzīvokļu īpašniekiem grib piedzīt parādu par zemes nomu

Aptuveni 700 dzīvokļu īpašnieki Rīgā pagājušā gada izskaņā un šī gada sākumā saņēmuši paziņojumu par teju desmit gadus vecu zemes nomas parādu. Zemes īpašnieks, akciju sabiedrība “Pilsētas zemes dienests” izsūtījis aicinājumu atmaksāt parādu par laika periodu no 2008. līdz 2010. gadam. Uzņēmuma pārstāvis – pazīstamais advokāts un maksātnespējas administrators Normunds Šlitke – Latvijas Televīzijai skaidroja, ka nomas maksa tikai tagad pieprasīta ieilgušas tiesvedības dēļ.

Skolotājas Inese un Vineta dzīvo kādā no Maskavas ielas daudzdzīvokļu namiem Ķengaragā. Viņas ir starp tiem aptuveni 700 Rīgas daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kas negaidīti saņēmušas pieprasījumu atmaksāt vairākus simtus eiro lielu zemes nomas parādu:

„Bija 17. janvāris, kad mēs saņēmām visas piecas mājas, cik es saprotu, vienādu vēstuli, tikai dažādi bija skaitļi atkarībā no tā, kurš zemes gabals pieder šai mājai, šo draudu vēstuli, ka 2008. un 2009. gadā mēs neesam maksājuši zemes nomu. Arī 2010. Un mums ir jāsamaksā 10 dienu laikā vidēji 200 – 400 eiro, jo piemēram pirmajā korpusā ir 370 eiro.”

Daļai iedzīvotāju teju 10 gadus vecie rēķini un to apmaksas čeki vēl ir saglabāti, un ir samaksāts, jo „tajā laikā nenāca atsevišķa kvīts, kur bija par zemes nomu, bet bija kopīgā rēķinā”.

Šobrīd vairāk par to, kā šāda situācija varēja izveidoties, apkārtējo namu iedzīvotājus interesē atbilde uz jautājumu – maksāt vai nemaksāt, jo samaksas termiņš noteikts līdz šī mēneša beigām, un, ja līdz tam netiks samaksāts, iedzīvotāji tiks ieskaitīti parādniekos.

„Parādvēstures datubāzē, tiesu izpildītājiem, visām piedziņām, un teikts, ka tad mums būs jāmaksā vēl vairāk, arī par šiem pakalpojumiem,” uztraucas Inese.

Ar šo problēmu „Rīgas namu pārvaldniekā” pēdējo nedēļu laikā vērsušies iedzīvotāji gan no Purvciema un Ķengaraga, gan arī Pārdaugavas mikrorajoniem. Visos gadījumos īpašnieks pieprasījis nomas maksu par periodu, kad līgums par zemes nomu vēl nav bijis noslēgts. To pieļauj savulaik zemes īpašniekiem par labu pieņemtais Satversmes tiesas lēmums. Vēstules saturs gan attiecas vienīgi uz tiem, kas arī toreiz, pirms astoņiem vai deviņiem gadiem, bijuši attiecīgā dzīvokļa īpašnieki. Bet arī tad būtu ieteicams, pirms rēķinu apmaksāt, vērsties namu pārvaldniekā, lai noskaidrotu, vai summa aprēķināta pareizi.

„To maksu, ko zemes īpašnieks ir paprasījis, mēs vēl izskatīsim, tas prasa laiku, lai mēs varētu sniegt informāciju par katru konkrēto gadījumu,” saka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve Santa Vaļuma.

Vienā no izskatītajiem gadījumiem „Rīgas namu pārvaldnieks” konstatējis, ka prasītā summa ir teju desmitkārt lielāka, nekā būtu aprēķināma pēc likuma. Tiesa, zemes īpašniekam paliekot pie sava, iespējami tiesu darbi. Zemes īpašnieka pārstāvis Normunds Šlitke radušos situāciju skaidro ar ieilgušu tiesvedību:

„2008.-2010. gadā notika tiesvedība ar Rīgas pilsētu par šo zemes nomu, pēc tam notika konstitucionālā tiesvedība, un vairākās Satversmes tiesas lietās par šiem zemes gabaliem un pēc tam, kad Satversmes tiesa pieņēma nolēmumu, tur bija skaidri rakstīts, kas notiek no 2011. gada. Bet tieši šie trīs gadi palika strīdā, un tikai 2015. gadā likumdevējs ļāva šādus rēķinus piestādīt un tiesāties ar pašiem dzīvokļu īpašniekiem.”

Šlitke gan norāda – iespējams, iedzīvotāji šajā periodā tiešām maksājuši nomas naudu un pārvaldnieks izveidojis uzkrājumu.

„Šobrīd dzīvokļu īpašniekiem tiek prasīts, kur tā nauda ir, un arī „Rīgas namu pārvaldnieks” ir saņēmis no mums vēstuli. Bet tās vēstules, ko ir saņēmuši dzīvokļu īpašnieki, viņas nemaz nav tādas – sakiet, mēs gribētu zināt, kur tā nauda, viņas ir diezgan draudīgā stilā, divu nedēļu laikā jāpasaka, citādi būsiet parādnieki – bet atvainojiet, – dzīvokļa īpašnieki ir gadiem ilgi pārkāpuši likumu, viņiem bija pienākums vai nu samaksāt zemes nomas maksu vai pilnvarot apsaimniekotāju, tas ir noteikts likumā.”

„Rīgas namu pārvaldnieks” gan noliedz, ka par šo periodu būtu izveidojies zemes īpašniekam neatmaksāts uzkrājums.

„Tam tā noteikti nevajadzētu būt, kā jau es teicu, māja var atrasties uz trīs, pat četriem dažādiem zemes gabaliem, tā zemes nomas maksa, kas savulaik ir maksāta, visticamāk, ir maksāta par atsevišķiem zemes gabaliem, par kuriem ir noslēgts zemes nomas līgums,” saka Vaļuma.

Tikmēr iedzīvotāji, kurus pārsteidzis negaidītais rēķins, ir kareivīgi noskaņoti:

„Tā ir vienkārši cilvēku tāda, maigi sakot, piečakarēšana. - Jūs maksāsiet? - Nē, es jums izskatos pēc tādas, kas maksās tagad? Vienīgais, ko es varētu darīt, iet uz policiju!”

16 komentāri
DP
Brīdinājums!!! Priekšvēlēšanu laikā atkal ir sarosījušies dažādi šaubīgi Latvijai naidīgi elementi! Piemēram, populists un komunisma aizstāvis-Klementijs Rancāns maldina tautu un aicina uz masu nekārtībām valstī! Tēlo tautas aizstāvi, bet patiesība dara pretējo! Viņa vainas pastiprinošs apstāklis ir tas, ka viņš ir bijušais IeM operatīvais darbinieks, bijušais Rīgas tiesas apgabala prokurors, AP deputātu konsultants!!! Patiesībā viņa idejas un raksti ir ar KOMUNISMA piesitienu, kurus karsti atbalsta ļoti destruktīva organizācija Eiropas Savienības pretinieki- Eiroskeptiķu rīcības partija!!! K.Rancāna vārdi- Vai nebūtu laiks lietas saukt īstajos vārdos un nemaskēties aiz mistiskiem nosaukumiem, jo nav tāda “komunistiskā genocīda”. Šis pensionētais populists-komunisma atbalstītājs un tautas naidotājs vienreiz ir jānoliek pie vietas! Ar saviem melīgajiem rakstiem viņš izplata klajus melus un grib sanaidot atsevišķas cilvēku grupas! Kur tādi pretīgi Latvijas nīdēji rodas??? Te i
Nešlitke
Daudzi zemes īpašnieki ir vērsušies pie N.Šlitkes, kā pie šīs problēmas speciālista pēc palīdzības un pilnvarojuši N.Šlitkes advokātu biroju, lai tas BEIDZOT piedzen parādus, kuru šie "nezinīši" ir nekaunīgi izvairījušies maksāt, kā rezultātā zemes īpašnieki ir pazemoti un iedzīti milzu NĪN parādos un nav guvuši nekādu labumu no sava īpašuma, bet gluži pretēji cietuši tikai zaudējumus un pazemojumu no dzīvokļu īpašnieku puses. Savukārt Pūces piesauktais noilgums-3 gadi nekādā gadījumā nevar attiekties uz prasību, kur zeme pieder privātpersonām!
Taisnīgs Pēriens
Šogad daži zemes nomas parādnieki(dzīvokļu īpašnieki) ir izsmēluši visu zemes īpašnieku pacietību kā rezultātā parādnieki ir saņēmuši pēdējo brīdinājumu norēķināties ar zemes īpašnieku, pretējā gadījumā viņi nonāks tiesā. Tad zemes nomas parādam pievienosies Civillikuma 1765.panta likumiskie nokavējuma procenti, valsts nodevas par pieteikumu tiesā, advokāta izdevumi un citi saistītie tiesas izdevumi. Šī komplekta rezultātā šie daži nekaunīgie parādnieki tiks sodīti praktiski dubultīgi, kas būs taisnīgs "PĒRIENS" par viņu ilglaicīgu likuma nepildīšanu un zemes īpašnieka pazemošanu!
TM
Pēc Tieslietu Ministrijas datiem Rīgā zemes piespiedu nomas attiecībās ir 110 970 dzīvokļu, kas atrodas uz 7 354 personu zemes. Pašlaik 2000-3000 dzīvokļi ( nepilni 3% no visiem piespiedu nomas attiecību subjektiem) kuri nav veikuši savu pienākumu maksāt nomas maksu par zemi, kā rezultātā viņiem ir radies parāds. Tieslietu Ministrija ir vērtējusi šos apstākļus un ir konstatēts, ka esošajā situācijā dzīvokļu īpašniekiem nav attaisnojoša iemesla, lai izvairītos no zemes nomas maksas parāda. Ir zināms arī tas, ka vairāk kā 97% dzīvokļu īpašniekiem tādā pašā situācijā nav radušās problēmas samaksāt zemes nomu un tie ir apmierināti ar esošo situāciju! Ir zināms arī tas, ka ir neapgāžami pierādījumi kur visi parādnieki iegādājoties dzīvokļus zina par zemes piespiedu nomas attiecībām, savukārt zemes īpašnieki regulāri ir pieprasījuši zemes nomas maksu, līdz ar to šie argumenti par nezināšanu ir klaji meli, kas ir vērtējams kā ļaunprātīga izvairīšanās no nomas maksas!
Vēl
Bet šī likuma 54.panta 1.daļa obligātu pienākumu uzliek zemes gabala īpašniekam, citēju: zemes gabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā objekta īpašnieku. Zemes nomas līgumu slēdz par tā zemes gabala lietošanu, ko pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija, vai valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" noteikusi kā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Proti, minēto likumu normas, lietojot tautas terminoloģiju, tiek piesmietas – mēs nosakām, nekāda rakstveida vienošanās nav vajadzīga, lai valda anarhija, kad izdomās zemes „baltais barons” prasīt maksu, un no kā grib – vai no pārvaldnieka (apsaimniekotāja), vai no bankrotējuša apsaimniekotāja, vai no viena un otra, dubultā, kā zemes īpašniekam labpatīkas, lai nāk pie mums uz tiesu un prasa, mēs apstiprināsim, piedzīsim maksu! Tātad, likumā minētie 6 % gadā arī nevar tikt tulkoti savādāk, ka tos var noteikt no brīža, kad tiek noslēgta vienošanās vai iesniegta prasī
Zini sava tiesības
Lasām likuma „Par zemes reformu Latvijjas Republikas pilsētās” 4.panta 5.daļu: Ja zemes un apbūves īpašnieki ir dažādi (likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta pirmā daļa), VIŅU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS REGULĒJAMAS SASKAŅĀ AR ŠĀ LIKUMA 12. PANTU. Attiecībās, kuras minētais pants neregulē, piemērojami Civillikuma noteikumi. Lūk, te pretēja atbilde AT Senāta apgalvojumiem, kas tikko bija citēti. Jautājums AT Senātam, kam tad domāts speciālais „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētas” minētā 4.panta 5.daļa un 12.panta 21 punkta nosacījumi, ka, ja uz šā panta otrajā daļā minētās zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Tāpat likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 1.daļas
Santa
Saņemot zemes īpašnieku brīdinājumu vai no tiesas prasības pieteikuma norakstu par nomas maksas pieprasījumu bez nomas līguma likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 54 pantā un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 2.1 punkta noteiktā kārtībā, tas ir par maksas piedziņu ar atpakaļejošu laiku vai bez nomas līguma, bez minētā speciālā likuma pamata, vai ja nepamatoti vēršas ar prasību pret apsaimniekotāju vai citā gadījumā nepamatoti pret dzīvokļu kopību, katru dzīvokli, jāvēršas ģenerālprokuratūrā vai citā institūcijā ar lūgumu: - rosināt kriminālprocesu par krāpšanu un/vai naudas līdzekļu piesavināšanos; - lūgt izvērtēt šādu prasības vai tiesas spriedumu likumīgu; - lūgt prokuratūru izteikt protestu par spriedumu, ja tas stājies spēkā; - vērsties pie Augstākās tiesa priekšsēdētāja un/vai Tieslietu ministra ierosināt pret tiesnešiem disciplinārlietu, ja saskata likuma tīšu pārkāpumu un ka spriedums ir netaisnīgs un ne
Inta
http://www.pietiek.com/raksti/latviesu_kapitalisma_simbols_vai_reketieris_advokata_mantija http://www.pietiek.com/raksti/vel_par_reketieri_advokata_mantija http://www.pietiek.com/raksti/zemes_baronu_astonkajis_zaudejis_mera_izjutu http://www.pietiek.com/raksti/kas_ir_visi_sie_laudis_jeb_zemes_ipasumu_seriala_turpinajums
?
kuram tad nav vēl zināms, ka mēs diemžēl nedzīvojam tiesiskā valstī?
to Laimes zeme
Līgums par nomu nebija noslēgts. Toreiz īpašniekam bija slinkums slēgt līgumu, naudiņu gan tagad grib desmitkāršā apmērā.
likums
vai mums nesolīja, ka šo ārprātu - to, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājām pieder kādai privātpersonai, - likvidēs un zemi kā kopīpašumu piesaistīs dzīvoklim?! Vai nebija tāds atzinums, ka šī prakse, - atdot/pārdot zemes pietuvinātiem privātajiem, ja uz tām jau ir mājas, - bija totāla kļūda??? Vai zeme zem mājas jau sen nebija jānodod iedzīvotāju īpašumā?
Vitālijs.
Atkal kāds ar kādu sarunājis, kāda veida nopelnīt sev "kabatas" naudu. Kādam nolukam "Likumdevējam" 2015.gadā bija jālemj , ka 10-gadus vecus rēķīnus tomer var piestadīt ? Nu laikam, jau, kādam naudas nu pavisam nav, ka grib pedējo ādu no cilvēkiem noņemt. Un vai tik tas "Pilsētas zemes dienests" nepieder kādam "Likumdevēja" radam... Skārbi !!! Tā Latvija nekad nebūs laimīga zeme.....
NU....
dĒLĪ SALAIDA tie ,kas to zemi it kā atdeva kaut kam ---visiem pastkastēs saņēmējiem jāraksts prokuroram lai izmeklē visu !
Laimes zeme
Zeme ir īpašums,par kuras izmantošanu īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt samaksu. Ja ir noslēgts nomas līgums,tad nomniekiem ir jāmaksā arī desmit gadus veci rēķini. Acīmredzot Rīgas namu pārvaldnieks visu salaida dēlī. Kamēr Rīgas Domē valdīs zagļi un nelieši,tikmēr te patiesšām nebūs laimes zeme.
Armands
Šis ir iespējams tikai Latvijā vai Krievijā. Citur šādi mēsli cauri neietu.
Nu re
Ko saka mūsu augstākie varas murmuļi?
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti