Bērnu pienākumi, tiesības un drošība. Kas par to jāzina vecākiem

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, kad bērniem rodas krietni vairāk brīvā laika, aktuāls kļūst jautājums par to, kā šo laiku aizpildīt, kā nodarbināt bērnu, gādāt par viņa drošību, nodrošināt savu klātbūtni vai atrast kādu, kas par viņu parūpētos. Šajā kontekstā svarīgi ir atcerēties arī par bērnu tiesībām un pienākumiem, kas jāievēro ikvienam sabiedrības loceklim.

Normatīvajos aktos norādīts, ka par bērnu uzskatāma persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Izņēmums ir personas, kas saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Valsts nodrošina visu bērnu tiesības un brīvības bez jebkādas diskriminācijas.

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērna drošības vai aizsardzības interesēs bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams nacionālās drošības, sabiedriskās kārtības, iedzīvotāju tikumības un veselības aizsardzībai, kā arī citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.

Tāpat bērns, izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Bērnu tiesības

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktas bērnu tiesības uz:

 • dzīvību, attīstību un ģimeni;
 • individualitāti;
 • privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību;
 • pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem;
 • izglītību un jaunradi;
 • īpašumu;
 • aizsardzību no ekspluatācijas;
 • atpūtu un brīvo laiku.

Tāpat likums nosaka arī bērna sociālās tiesības:

 • apgūt profesiju un atbilstoši tai izvēlēties darbu;
 • saņemt bezmaksas veselības aprūpi;
 • saņemt valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, ja bērnam netiek nodrošināta pietiekama vecāku aprūpe;
 • saņemt valsts un pašvaldības sociālās garantijas, ja bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības.

Likumā noteiktas arī bērna brīvības – tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida informāciju, tiesības tikt uzklausītam.

Bērnam ir arī tiesības uz biedrošanās brīvību, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzīvību, kā arī tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā.

Bērnu pienākumi

Taču tikpat svarīgi, cik lūkot, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības, bērniem ir pildīt savus pienākumus. Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikti šādi bērnu pienākumi:

 • atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos;
 • izturēties ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem;
 • mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
 • ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 • sargāt savu veselību;
 • izturēties ar cieņu pret valsti, tās simboliem;
 • ievērot likumus;
 • ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus;
 • saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas redzējums par bērniem drošu vasaru

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) portālam LSM.lv norāda, ka biežākie bērnu tiesību pārkāpumi, ar kuriem nākas saskarties vasaras laikā, saistīti ar vidi, kurā bērni pavada laiku. Piemēram, vasaras laikā notiek bērnudārzu grupiņu apvienošana, tāpēc bērniem mēdz būt grūti adaptēties jaunā vidē (jaunas telpas, jauni cilvēki), kas var radīt  konfliktsituācijas.

Pērn VBTAI redzeslokā bijuši gadījumi, kad bērnu nometnes organizatori nav parūpējušies, lai visiem bērniem ir guļvieta vai vieta, kur ieturēt maltītes, proti, nometnē ir vairāk bērnu, nekā fiziski telpas iekārtojums pieļauj. Arī citkārt nometnēs rodas konfliktsituācijas vienaudžu starpā vai sadzīviskas nekārtības, norāda VBTAI.

Tāpēc VBTAI iesaka vecākiem parūpēties par nometnes izvēli, vadoties t.sk., bet ne tikai arī no bērnu sportiskās sagatavotības, interesēm, vecuma u.tml. Tāpat vecākiem būtiski ir rūpīgi iepazīties ar nometnes apstākļiem, noteikumiem, organizatoriem, kā arī pārliecināties, ka nometne ir iekļauta Valsts izglītības satura centra informācijas sistēmā.

VBTAI norāda, ka kontrolēt notiekošo nometnē VBTAI var tikai tad, ja savlaicīgi saņem sūdzību, jo nereti nometne jau ir beigusies, kad ziņo par problēmām tajās.

Kas jāatceras vecākiem?

Saskaņā ar likumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes.

Par šī noteikuma pārkāpšanu draud vismaz administratīvā atbildība, bet sliktajos gadījumos var rasties bērna veselības vai dzīvības apdraudējuma risks, uzsver VBTAI.

Vecākam ir svarīgi arī ņemt vērā bērna brieduma pakāpi, veselības, psihoemocionālo stāvokli un citas individuālās bērna īpatnības, kas var ietekmēt viņa spēju palikt vienam bez pieaugušo klātbūtnes, norāda VBTAI.

Tāpat VBTAI iesaka, atstājot bērnu ilgstoši vecvecāku aprūpē un pašiem dodoties uz ārvalstīm, parūpēties par atbilstošu pilnvarojumu, lai krīzes situācijā vecvecāki (vai cita trešā persona) varētu bērnu tiesiski pārstāvēt.

VBTAI akcentē arī citus drošības pasākumus, par kuriem vecākiem būtu jāparūpējas:

 • noskaidrot un vienmēr zināt – kur atrodas bērns; ar ko kopā bērns pavada laiku (zināt bērna draugus, bērna draugu kontaktinformāciju u.tml.); kāds ir bērna dienas plāns; sarunāt, ka bērns ziņo par saviem dienas notikumiem, kā arī parūpēties par uzticamiem saziņas kanāliem ar vecākiem;
 • vasarā rūpīgāk jādomā par bērna dienas režīma organizēšanu un saturīga laika pavadīšanu, lai bērns nav pamests pašplūsmā (nav vairs izglītības iestādes, kurā bērns tiek pieskatīts);
 • ar bērniem jāizrunā, kā reaģēt krīzes situācijās (jāatgādina attiecīgo palīdzības dienestu tālruņa numuri), jo bērni vasaras brīvlaikā mājās mēdz palikt vieni ilgāk;
 • svarīgi veidot atbalstošas un uzticības pilnas attiecības, lai bērni var atklāti izstāstīt par piedzīvoto un iespējamām problēmsituācijām. "Ne vienmēr visu ir iespējams paredzēt – tāda ir pasaules kārtība, un tomēr – runāt caur spēlēm, caur bērniem saistošām nodarbēm mācīt, būt tuviem, lai bērns nebaidās lūgt palīdzību un uzdot jautājumus, jaunās situācijās censties būt līdzās (pat ja ne vienmēr fiziski blakus)," norāda VBTAI;
 • ar bērniem jāizrunā arī drošības pasākumi saziņā ar nepazīstamiem cilvēkiem, ņemot vērā to, ka vasarā bērni neapmeklē izglītības iestādes un vairāk laika pavada ārā (pagalmos, sporta laukumos u.tml.);
 • jāpārrunā ar bērniem ugunsdrošības normas;
 • jāpārrunā drošība skeitparkos, atrakciju laikā utt. "Rūpīgi izvērtējam iespējamos riska momentus un tos novēršam preventīvi, jo prevencija ir vislabākais veids, kā izvairīties no problēmām," uzsver VBTAI;
 • tīņiem jāatgādina kaitīgo vielu lietošanas aizliegums, lietošanas kaitīgās sekas un ietekme uz veselību;
 • ar bērniem jāpārrunā par drošību internetā – neiesaistīties komunikācijā sociālajos tīklos ar nezināmiem cilvēkiem, nedalīties ar tiem ar saviem datiem vai citu sensitīvu informāciju; neklausīt citu pavēlēm, kas tiek izteiktas sociālajos tīklos no svešinieku puses.

Tāpat VBTAI LSM.lv norāda, ka jānodrošina aizsardzības lietas bērnu fiziskai drošībai:

 • ķivere, pārvietojoties ar braucamrīkiem, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī visus braucamrīkus lietot ar atbildības izjūtu pret sevi un citiem;
 • uz ūdens, it sevišķi mazākiem bērniem vai kuri neprotot peldēt, lietot peldvestes un pūšļus. Svarīga ir bērnu uzraudzība ūdenstilpju tuvumā, nepieļaujot, ka bērns ir atstāts bez uzraudzības, neskatoties uz to, cik dziļa vai pazīstama šķiet ūdenstilpe (tajā skaitā baseini mājās);
 • pretiedeguma krēms, dzeramais ūdens un galvassega, ja ir saule;
 • neatstāt bērnu ieslēgtu automašīnas salonā, jo tas mēdz ātri bīstami uzkarst.

Visai sabiedrībai jābūt rūpīgai pret bērnu drošību, it sevišķi nepalikt vienaldzīgiem, ja redzam, ka kāds bērns nonācis sarežģītā situācijā, kad nepieciešama pieaugušā palīdzība, akcentē VBTAI.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti