Pali

Lielupes augštecē applūst palienes
Lielupē veidojas vižņi
Svarīgākais šobrīd