Rīga

Tautas panorāma

ES finansētie projekti

Lielākie ES fondu (ERAF, ESF, KF) projekti. (Avots: RAIM)

 • Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta

  • ES līdzfinansējums: 20 620 150€
  • Kopējais finansējums: 56 870 871€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās

  • ES līdzfinansējums: 7 177 889€
  • Kopējais finansējums: 12 226 395€
 • Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"

  • ES līdzfinansējums: 3 738 308€
  • Kopējais finansējums: 8 335 984€