Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums oktobrī – par 22,2% lielāks nekā pirms gada

2022. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 4,2 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 22,2% vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 15,7%, bet importa vērtība par 27,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. 

Oktobrī Latvija eksportēja preces 1,82 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 2,38 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2021. gada oktobri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 45,7% līdz 43,3%. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro, nevis to fizisko daudzumu.

Tas nozīmē, ka Latvijas ārvalstīs iegādāto preču un pakalpojumu summa ir arvien lielāka par ieņēmumiem, ko Latvija iegūst no tirdzniecības ar citām valstīm. Šo negatīvo ārējās tirdzniecības bilanci veicina augstās energoresursu cenas. Kopumā ekonomikai tā nav laba ziņa. 

Bankas “Citadele” ekonomists Mārtiņš Āboliņš skaidroja: “Protams, tā ir tā nauda, kas no ekonomikas iet ārā. Pagaidām mēs viņu daļēji kompensējam – iedzīvotāji maksā lielākus rēķinus, arī kaut kādus uzkrājumus izmanto. Valsts no savas puses ar lielāku budžeta deficītu palīdz segt, sniedzot daļēju atbalstu. Bet, protams, ka tā ir nauda, kas iet ārā no ekonomikas. Vienlaikus, kas mums [rada] papildus saistības īpaši valsts budžeta pusē, tas ir valsts parāds, kas palīdz šo tirdzniecības bilanci apmaksāt. Bet kā tendence, protams, nav pārāk iepriecinoša. Un, ja mēs skatāmies eksporta pusē, tur ir daļēji tā pati gāze,  kuru mēs sākumā importējam un pēc tam reeksportējam.”

Šā gada desmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 39,19 miljardus eiro – par 9,78 miljardiem eiro jeb 33,3% vairāk nekā 2021. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 17,34 miljardus eiro (pieaugums par 4,08 miljardiem eiro jeb 30,7%), bet importa – 21,85 miljardus eiro (pieaugums par 5,7 miljardiem eiro jeb 35,3%).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2022. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2021. gada oktobri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 16,4% lielāka, bet importa – par 25,5%. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 11%, bet importa pieauga par 1,1%.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri:

Oktobrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5%), Vācija (7,2%) un Zviedrija (6,7%). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (29,2% no importa kopapjoma), Igaunija (9,9%), Vācija (8,9%) un Polija (8,7%).

2022. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2021. gada oktobri Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 3,5 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 13,2 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palika nemainīgs, bet importā samazinājās par 9 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2022. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. oktobri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. oktobri

Pavisam

1 815,5

100

15,7

2 380,6

100

27,6

Eiropas Savienības valstis

1 267,3

69,8

21,7

1 942,1

81,6

52,2

eirozonas valstis

959,3

52,8

22,5

1 571,0

66,0

62,6

NVS valstis

172,6

9,5

15,3

152,9

6,4

-46,7

pārējās valstis

375,6

20,7

-0,7

285,6

12,0

-5,7

2022. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri eksporta vērtība uz Ukrainu pieauga par 6 miljoniem eiro jeb 20,1%. To visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu (galvenokārt medikamentu) un pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta pieaugums attiecīgi par 2,5 miljoniem eiro un 2,2 miljoniem eiro. Eksports uz Krievijas Federāciju palielinājās par 16,2 miljoniem eiro jeb 15,4%, savukārt uz Baltkrieviju – par 842,5 tūkstoši eiro jeb 5%. Eksporta pieaugumu uz Krievijas Federāciju lielākoties ietekmēja pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta pieaugums par 15,6 miljoniem eiro jeb 36,4%, savukārt uz Baltkrieviju – optisko ierīču un aparatūras par 1,2 miljoniem eiro jeb 37,2%.

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, importa vērtība no Ukrainas palielinājās par 7,6 miljoniem eiro jeb 29,3%. To ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu (galvenokārt diagnostikas vai laboratorijas reaģentu uz pamatnes) importa pieaugums par 2,8 miljoniem eiro jeb 42,1%. Imports no Krievijas Federācijas samazinājās par 12,9 miljoniem eiro jeb 8,9%, ko galvenokārt ietekmēja augu valsts produktu importa kritums par 7,4 miljoniem eiro jeb 52,6%. Imports no Baltkrievijas samazinājās par 2,6 miljoniem eiro jeb 16,7%, to ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa samazinājums par 3,7 miljoniem eiro jeb 51,5%.

2022. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 114 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 48 valstīm.

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta kāpumu 2022. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2021. gada oktobri visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī un elektroenerģijas eksporta pieaugums attiecīgi par 72,1 miljoniem eiro un 24,6 miljoniem eiro. Savukārt koka un tā izstrādājumu, kokogles eksports samazinājās, sarūkot zāģmateriālu eksportam par 64 miljoniem eiro jeb 50,6%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2022. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. oktobri

2022. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 815 493

100

15,7

-15,1

7,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

289 486

15,9

-3,8

-11,0

-5,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

224 027

12,3

2,3 reizes

-19,4

23,7

elektroierīces un elektroiekārtas

193 471

10,7

18,8

7,0

28,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

89 753

4,9

-2,2

-13,8

-3,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

84 150

4,6

47,8

27,1

76,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

73 758

4,1

23,4

-5,2

8,1

graudaugu produkti

59 937

3,3

46,4

-75,2

-16,2

dzelzs un tērauda izstrādājumi

57 058

3,1

1,7

-7,5

1,1

farmācijas produkti

56 695

3,1

12,4

-7,7

8,3

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

48 845

2,7

64,7

-5,3

19,6

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa kāpumu 2022. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2021. gada oktobri visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa pieaugums par 301,5 miljoniem eiro. Savukārt dzelzs un tērauda imports samazinājās, sarūkot plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importam par 96,1 miljonu eiro jeb 84,1%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2022. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. oktobri

2022. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

2 380 634

100

27,6

-3,6

15,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

619 967

26,0

3,2 reizes

-9,5

67,5

elektroierīces un elektroiekārtas

230 234

9,7

20,3

1,0

15,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

197 377

8,3

30,1

14,4

18,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

162 049

6,8

52,2

2,6

18,8

farmācijas produkti

77 952

3,3

19,4

-9,0

5,1

plastmasas un to izstrādājumi

77 305

3,2

-0,4

-8,4

-7,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

65 478

2,8

30,5

7,9

34,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

63 263

2,7

-23,0

9,3

-19,4

dzelzs un tērauds

52 161

2,2

-66,3

8,2

-26,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

49 021

2,1

-10,2

-4,8

-1,7

CSP informē, ka atbilstoši metodoloģijai preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu megavatstundās. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" norādītā mēneša vidējā cena.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti