Dienas ziņas

Ar likumu noteiks prasību deputātiem vakcinēties

Dienas ziņas

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa

Atbalsta kompensācijas ierobežojumu skartajiem uzņēmumiem

Apstiprina atbalstu Covid-19 ierobežojumu ietekmētajiem uzņēmumiem

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 2 gadiem un 7 mēnešiem.

Valdība otrdien apstiprināja apgrozāmo līdzekļu un subsidēto darba algu atbalsta programmas Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, informēja Ekonomikas ministrijā. Algu subsīdijas izmaksās līdz 700 eiro katram strādājošajam, kurš vakcinēts pret Covid-19.

Valdībā pieņem atbalstu Covid-19 skartajiem uzņēmumiem un citus lēmumus
00:00 / 03:20
Lejuplādēt

Atbalsta sniegšanas nosacījumi definēti, precizējot jau pērn izstrādātās atbalsta programmas, piešķirot to atjaunošanai papildu finansējumu, nosakot jaunus atbalsta saņemšanas kritērijus, kā arī mainot periodu, par kuru komersanti varēs saņemt atbalstu.

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs 30% no uzņēmuma bruto darba algas, tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi (1 800 000 eiro saistītu personu grupai). 

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  šā gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
 • uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2021. gada 1. janvāra, un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu šā gada jūlijā, augustā un septembrī kopā un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Aprēķinot apgrozījuma kritumu, nav jāņem vērā šajos noteikumos noteiktais iepriekš saņemtā atbalsta apmērs.

EM norādīja, ka virkni saimniecisko nozaru darbību neietekmē izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, tāpēc šo nozaru komersantiem šis atbalsts nebūs pieejams. 

Darba algas subsīdija

Darba algas subsīdija būs pieejama darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai. Atbalstu algu subsīdijai piešķirs darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir Covid-19 sertifikāts par pārslimošanu vai uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju).

"Ņemot vērā, ka mums līdzekļi ir jākoncentrē veselības jomas stiprināšanai, tad šo atbalstu saņems vakcinētie strādājošie. Par neizmaksātajām summām naudu koncentrēs veselības aprūpes finansēšanai. Ir iespēja visiem saņemt, vienkārši jāvakcinējas!" valdības sēdē izteicās finanšu ministrs Jānis Reirs ("Jaunā Vienotība").

Atbalstam algu subsīdijai varēs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Atbalstu darba devējiem darbinieku algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) noteiks šādā apmērā:

 • darbiniekam – 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra  mēnesī;
 • darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Vienlaikus darba devējam būs pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu. 

Atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) noteiks vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • patentmaksas maksātājam 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
 • pašnodarbinātai persona, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) gūtie algu subsīdijas ienākumi jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļi vispārējā kārtībā. 

Atbalsta periods abām programmām būs no 1. oktobra līdz 30. novembrim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Atbalstam par oktobri uzņēmumiem būs jāiesniedz pieteikums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 10 darba dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (t.i. kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu); par novembri – līdz š.g.  15 decembrim. 

Grozījumi atbalsta programmās vēl tiks skaņotas ar Eiropas Komisiju.

Atbalsta aprēķins veidots, pamatojoties uz Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu atbalsta piešķiršanas tendencēm periodā no 2020. gada 1. decembra līdz šī gada 30. jūnijam.

Valdības Krīzes vadības sanāksmē nolemtajam vidēji mēnesī algu subsīdijas un dīkstāves atbalstā pēc darba devēja pieprasījuma izmaksāti aptuveni 32 miljoni eiro. Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi 2021. gada marta mēneša ierobežojumiem, kā arī  saskaņā ar vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam nolemto šobrīd tiek paredzēts tikai atbalsts algu subsīdijas veidā, līdz ar to  tiek aplēsts, ka algu subsīdijas veidā tiks pieprasītas līdzvērtīgā apmērā kā atbalstam kopsummā no dīkstāves un algu subsīdijas periodā no 1. marta līdz 31. martam. Tas ir vidēji 32 miljoni eiro mēnesī. Līdz ar to laika periodam no 1. oktobra līdz 30. oktobrim algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai kopumā nepieciešami 64 miljoni eiro.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti