Mīts par PSRS investīcijām Padomju Latvijā: Cik Latvija nopelnīja un cik ieskaitīja centrālajā budžetā?

Latvija un arī pārējās Baltijas valstis okupācijas gados vairāk iemaksāja PSRS budžetā, nekā saņēma atpakaļ, – šāds ir galvenais vēsturnieka, Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa secinājums par budžeta norēķiniem padomju gados. Viņa pētījums sniedz detalizētu ieskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī parāda, cik iespaidīgas naudas tika tērētas militārajiem un represīvajiem izdevumiem.

Saviem aprēķiniem Krūmiņš izmantojis PSRS Valsts bankas filiāļu grāmatvedības dokumentus, kuros uzskaitīti visi Latvijas PSR teritorijā laikposmā no 1946. līdz 1990.gadam gūtie ieņēmumi un tēriņi. Viņš konstatējis, ka šajā laikā

Latvijas PSR teritorijā gūtie ieņēmumi bija par 18,8% lielāki nekā izdevumi, un šī starpība nonāca PSRS budžetā, nevis tika tērēta Latvijas attīstīšanai.

Piemēram, pirmais grafiks parāda, ka pēckara gados – laikposmā no 1945. līdz 1950.gadam - PSRS ieņēmumi Latvijas PSR teritorijā bija lielāki nekā izdevumi.

Tāpat arī PSRS Valsts bankas Latvijas republikāniskās filiāles dokumentos ir redzams, ka šajā laikposmā lielākā daļa no Latvijā gūtajiem ieņēmumiem tika ieskaitīti Vissavienības budžetā, un tikai mazākā daļa tiešā veidā nonāca republikas budžetā.

Daļa no izskaitītās naudas pēcāk Latvijā atgriezās kā “PSRS budžeta dotācija”, tomēr ne visa. Turklāt jāņem vērā arī tas, kādas bija šā laika budžeta prioritātes. Krūmiņa apkopotie dati liecina, ka tās nebija rūpnīcu būvēšana un infrastruktūras attīstīšana – ievērojama daļa līdzekļu tika tērēta militāro un represīvo struktūru uzturēšanai (3.grafiks). To vidū bija Kara un jūras kara uzņēmumu būvniecības ministrija, PSRS Bruņoto spēku ministrija, PSRS Iekšlietu ministrija, PSRS Valsts drošības ministrija.

Kopumā šie dati rāda, ka Latvija pati apmaksāja sevis militarizēšanu un iedzīvotāju represēšanu, un arī tad tā vairāk iemaksāja Vissavienības budžetā nekā no tā saņēma.

Īpaši augstu īpatsvaru šo minēto PSRS ministriju izdevumi Latvijā sasniedza diktatora Josifa Staļina dzīves pēdējos gados. Piemēram, 1952.gadā tie bija 2,186 miljardi rubļu, kas bija pat vairāk nekā puse no visiem līdzekļiem, kas Latvijas teritorijā tika tērēti, Latvijas PSR un PSRS budžetu kopā ņemot (4,345 miljardi rubļu). Krūmiņš uzskata, ka tas liecina par PSRS līdera gatavošanos jaunam karam, ko tādā gadījumā apturēja tikai viņa nāve 1953.gadā.

Par publikāciju

Šī Vidzemes augstskolas Mediju pratības iniciatīvas sagatavotā publikācija ir trešā piecu rakstu sērijā par PSRS finanšu politiku Latvijā un tās sekām. Nākamajās publikācijās tiks apskatīta PSRS lielo investīciju mīta veidošanās un tā izpausmes šodienas Krievijas politiķu retorikā; izklāstīti Latvijas PSR budžeta veidošanās principi; sniegts detalizētāks ieskats arhīvu dokumentos atrodamajā informācijā un visbeidzot skaidrots, kāda ir šo aprēķinu nozīme mūsdienās.

Līdzīgas tendences – ievērojamas ieņēmumu daļas aizpludināšanu no Latvijas PSR uz PSRS budžetu, kā arī lielu līdzekļu tērēšanu militāriem un represīviem mērķiem – Krūmiņš ir konstatējis arī bankas pārskatos par turpmākajiem gadu desmitiem.

Vēsturnieks pašlaik apkopo datus par situāciju Lietuvas PSR un Igaunijas PSR, taču dokumenti, ar kuriem jau viņš iepazinies, liek domāt, ka situācija pārējās Baltijas valstīs ir bijusi līdzīga.

“Baltijas valstu arhīvos atrastie dokumenti apliecina, ka visas Baltijas valstis PSRS centrālajā budžetā iemaksāja ievērojami lielākas summas, nekā saņēma atpakaļ,” uzsver vēsturnieks.

Ar pilno Krūmiņa publikāciju var iepazīties šeit.

Šī publikācija ir trešā piecu rakstu sērijā par PSRS finanšu politiku Latvijā un tās sekām, kā arī par investīciju mīta radīšanu un uzturēšanu. Jau vēstīts par investīciju mīta nostiprināšanos PSRS un turpināšanos šodienas Krievijā. Turpmākajos rakstos apskatīsim padomju finanšu politiku Latvijā un to, kāda ir šī pētījuma nozīme mūsdienās.

24 komentāri
Cibulis
Vajaga krieviski,lai ir ko parādīt!
Ceplis
на русском: http://www.va.lv/sites/default/files/lv_psrs_norekini2016_final_ru.pdf
Anja
Latvija baroja Maskavu!!!
kjsahf2
Kvadrāt, Tu esi tas mitrofāns kas to lapu veidojis? :D tik lēta propaganda sen nebija no kremļa troļļiem manīta. :D
Kvadrāts
Tagad Eiropas Savienība "baros" Latviju! Skat, kā pieaug parādi - Latvijas parāds on-line - debt lv
Asais
Muldet jau labi tik kur mudaks tika pie dadiem dokmentiem laikam vecuma marasms stulbajam zabakam
Phe
Lasīt vispirms iemācies un tad vāvuļo
Sandra
Piebildīšu, kad astoņdesmitajos braucu uz Ļeņingradu, no turienes mājās vedu Latvijas desas, sviestu, apavus, somas.... Tur tas viss bija, pie mums ne, jo bija jāapgādā šī burvīgā pilsēta.
>> Kvadrāts
Aizmirsi padalīties ar savu gandarījuma sajūtu par PSRS režīma represētajiem un aizliegtajiem Latvijas kultūras un mākslas dižgariem. Tev par nelaimi Rainis nav PSRS produkts, jo PSRS viņš nepieredzēja :))))))))))
Kvadrāts
"1987. gads rainistos un visā sabiedrībā radīja pelnītu gandarījuma sajūtu - oficiālajā Valsts [PSRS] prēmiju sarakstā ir grupa cilvēku, kuri ilgus gadus veltījuši Tautas dzejnieka daiļrades apkopošanai un izpētei. Liela atzinība piešķirta V.Samsonam (..), V.Hausmanim (..), M.Ābolai, G.Grīnumai, B.Gudriķei,- par J.Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos, kas publicēti 1977. - 1986.gadā." ( Cīņa, 1987, 21.jūl.,/ Raiņa gadagrāmata 1988, - 164.- 165.lpp.)
>> Kvadrāts
Un cik bija komunistu aizliegto darbu, kuru vispār nepublicēja? Raiņa kopotie raksti nav PSRS sasniegums.
Kvadrāts
Pie mums toties izdeva Raiņa Kopotos raksusi 30 sējumos ! Tas 2x vairāk par pieļaujamo normu klasiķiem Ļeņingradā un Maksavā! 10 filmas vidēji gadā uzņēma Rīgas Kinostudija utt., utml.
Sandra
Ir paaudze, kurai tas viss bija sen zināms. Es arī to zināju no savu senču itkā nejauši dzirdētām frāzēm bērnībā. Beidzot to var pierādīt ar skaitļiem, papīriem, tabulām, kas reāli eksistē.
>> komunistu melis
Vispirms noskaidro, kas ir General Government Debt. http://www.kase.gov.lv/l/kas-ir-valsts-parads/7382#valsts_parads_1 Un cik tas ir liels http://www.tradingeconomics.com/latvia/government-debt-to-gdp jeb minētie ~10 miljardi. Iekšējais un ārējais parāds ir divas totāli atšķirīgas lietas, ko komunistu idioti var arī nezināt. Saskaitīt iekšējo ar ārējo parādu var tikai totāls analfabēts. Sēdies, divi. :)))))))))))))
Kvadrāts
Lai "raud" augstskolu pasniedzēji, ja studenti nespēj saskaitīt valsts parādu+ārējo valsts parādu+valsts iekšējo parādu (mājsaimniecību). Valsts kase neraud par Centrālās valdības parādu/Central Government Debt, jo to piedzīs jaunos nodokļos no ierindas pilsonīšiem.
>> Kvadrāts
Meli, tavs infas avots neiztur nekādu kritiku. Tikpat labi varēji norādīt uz uzrakstu uz sabiedriskaās atejas sienas. Valsts kase: http://www.kase.gov.lv/texts_files/Parskats_2015.pdf Lasi un raudi, meli :))))))))))
Kvadrāts
Ikviens pats var pasekot vietnē debt.lv, kā mainās cipari. 2016.g.11.novembrī plkst. 21:55 30 776 307 575 ( Kopējais ārējais parāds).
>> Kvadrāts
Melo kā jau kremļa algotnītis. Latvijas ārējais parāds ir 10 miljardi, nevis 30. http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/valsts-parads-sogad-sasniegs-40-no-ikp.a162206/
Kvadrāts
Vai būs paaudzes, kas atmaksās vismaz šodienas paaudzes sataisītos parādus? Skaitļi ir iespaidīgi - kopējais Latvijas parāds 30 000 000 000 eiro, t.sk. mājsaimniecību > 1 000 000 000 ! "Latvijas iedzīvotāju kopējais patēriņa parāds ir sasniedzis 1 miljardu eiro, liecina “Kredītinformācijas Birojs” (KIB) apkopotie dati. No tiem 70 miljoni eiro ir kavētie maksājumi."
Klucis
Lai slava PSRS, kas Latviju okupēja, paverdzināja, apzaga un iegrūda dziļā sociālajā, zinātnes un izglītības, kultūras un ekonomiskajā atpalicībā. Slava!
>> komunistu melis Edge (Kvadrāts)
Latvijas lauki nav iznīcināti, atkal tu melo :))))))))))))) Laukos dzīvo latviešu zemnieki - gan parasti, gan arī miljonāri
Edge
Diemžēl.....: " Diemžēl lauki – mūsu pamats – ir iznīcināts. Nu kāpēc nevarēja izveidot vienu banku, kas uz izdevīgākiem nosacījumiem dod iespējas zemniekiem iegādāties zemi, lai nebrauc prom? Latviešu zemnieks vienmēr, pušu plēsdamies, ir strādājis, tagad cilvēkiem ir tieksme – dzīties pēc mantas, aizskriet, kur kaut ko dod par velti... Arī valsts ar tai iespējamajiem līdzekļiem nav rūpējusies par to, lai cilvēki neaizbrauc. Tas ir tik šausmīgi... Es nemaz negribu tik ilgi dzīvot, cik es dzīvoju. Man to visu nemaz negribas redzēt. Sāp vārda tiešākā nozīmē sirds par Latviju..." LV portālam: LIDIJA LASMANE-DOROŅINA
>> Edge
Lielākā daļa no 700 000 "zaudēto" ir tavi tautieši, okupantu armiju ieskaitot. Okupantu armija nav latviešu tauta :))))))))) Latvijas iedzīvotāju skaits sāka samazināties jau tavas mīļās PSRS laikā un to nespēja kompensēt pat atavu tautiešu migrantu pieplūdums.
Edge
Kauns Rietumkrātiņa oligarhiem, kampējiem un eirokrātiem, kas pēc 1991.g. veicināja Latvijas tautas izzušanu:" Latvijas iedzīvotāju skaits tikai ceturtdaļgadsimta laikā ir samazinājies par 700 tūkstošiem cilvēku. Tikai ceturtdaļgadsimta laikā. " LU profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, demogrāfs Pēteris Zvidriņš (NRA, 26.06.2014.)
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālajiem profiliem
Vēsture
Dzīve & Stils
Jaunākie
Populārākie
Interesanti