Ar Covid-19 smagi slimo arī bērni. Risinājums – vakcinācija

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 2 gadiem.

Inficēšanās un saslimšanas ar Covid-19 gadījumi bērniem tiek reģistrēti visā pasaulē. SARS-CoV-2 vīrusa infekcija bērniem parasti norit klīniski relatīvi vieglā formā, ko visbiežāk raksturo drudzis, klepus, iesnas vai aizlikts deguns, muskuļu sāpes vai nogurums. [1]

Un tomēr Covid-19 ir nopietna un dzīvību apdraudoša slimība arī bērniem, īpaši situācijā, kad dominē īpaši lipīgais SARS-CoV-2 vīrusa delta paveids. Tā, piemēram, šā gada augustā un septembrī, salīdzinājumā ar jūniju un jūliju, Covid-19 gadījumu skaits par 18 gadiem jaunāku bērnu vidū ASV pieauga par 419%. [2]

Saskaņā ar Amerikas Slimību kontroles un profilakses centra (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) datiem, līdz šā gada 14. oktobrim valstī 5–11 gadus veciem bērniem tika apstiprināti un reģistrēti aptuveni 1,8 miljoni Covid-19 inficēšanās gadījumi un 143 ar Covid-19 saistīti nāves gadījumi. Šajā pašā vecuma grupā līdz šā gada 18. septembrim tika reģistrēti arī 8622 ar Covid-19 saistīti hospitalizācijas gadījumi.[2] Lai arī mirstības rādītāji bērniem ir būtiski zemāki nekā pieaugušajiem, šī slimība ASV laika posmā no 2021. gada janvāra līdz maijam tomēr ir bijusi viens no 10 vadošajiem nāves cēloņiem 5–14 gadus veciem bērniem. [2]

Bērni pārslimota Covid-19 rezultātā var ciest arī no dažādiem pēcaktūtiem klīniskiem stāvokļiem.

Tiesa, to apjoms un spektrs vēl nav līdz galam noskaidrots. Lai arī blakus slimības, tai skaitā  astma, diabēts, aptaukošanās, palielina smagas Covid-19 norises un hospitalizācijas risku arī bērniem, aptuveni vienai trešdaļai hospitalizēto bērnu nekādu blakus slimību nebija.[2] Viens no būtiskiem Covid-19 izraisītiem veselības sarežģījumiem bērniem var būt multisistēmu iekaisuma sindroms.

Lai arī multisistēmu iekaisuma sindroma (multisystem inflammatory syndrome, MIS-C) attīstības etioloģija un riska faktori vēl nav pilnībā zināmi, ir noskaidrots, ka tā ir reta Covid-19 infekcijas komplikācija un attīstās pagaidām nespecificētas imūnsistēmas disregulācijas un to pavadošās pārmērīgās iekaisuma reakcijas rezultātā. Turklāt bērniem MIS-C var attīstīties, pat neraugoties uz asimptomātisku un vieglu SARS-CoV-2 vīrusa infekcijas gaitu.[3-6]

Līdz šā gada 4. oktobrim ASV multisistēmu iekaisuma sindroms tika diagnosticēts 5217 bērniem, no tiem puse bija 5 līdz 13 gadus veci.[2].

Savukārt laika periodā no 2020. gada 15. marta līdz 20. maijam ASV bērnu slimnīcās tika identificēti 186 multisistēmu iekaisuma sindroma gadījumi – 73% no tiem iepriekš pilnībā veseliem bērniem. Diemžēl šajā pētīto bērnu grupā bija arī četri nāves gadījumi, turklāt diviem nomirušajiem pacientiem arī līdz tam nebija konstatētas blakus saslimšanas. [7]

Par tā sauktā garā Covid-19 klīnisko stāvokļu sastopamību pārslimojošo bērnu vidū liecina arī mūsu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes speciālistu 2020./2021. gadā veiktais pētījums. Tas atklāj, ka 45% bērnu un jauniešu trīs mēnešus pēc Covid-19 pārslimošanas saglabājās dažādas sūdzības, visbiežāk – nogurums, garastāvokļa svārstības un aizkaitināmība. [8]

Par to, ka papildus MIS-C riskam ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēti bērni ir pakļauti arī ilgtermiņa jeb garā Covid-19 simptomiem, liecina arī Izraēlā veikts pētījums – tie skar 11% bērnu, no kuriem 2‒5%, atkarībā no vecuma, turpina tos just pat 6 mēnešus pēc Covid-19 akūtās fāzes. [9] Savukārt Apvienotajā Karalistē veiktais pētījums uzrādīja, ka pat 67% bērnu izjuta dažādus simptomus 60–120 dienas pēc Covid-19 diagnosticēšanas, bet 27% – pat ilgāk nekā 120 dienas. [10]

Bērni turklāt ir sava veida SARS-CoV-2 vīrusa transmisijas ‘rezervuāri’ un tuvākajā nākotnē var kļūt par primāro pandēmiju veicinošo faktoru, jo ir izpētīts, ka pat asimptomātiski bērni var izplatīt vīrusu vidēji 2 nedēļu garumā, radot būtisku vīrusa ekspozīcijas (jeb saskares ar vīrusu) risku savām kontaktpersonām.[2].

Vakcīnas 511 gadus veciem bērniem

Aizsardzības nodrošināšana 12 gadu vecumu nesasniegušiem bērniem ir jo īpaši svarīga apstākļos, kad dominē bērniem bīstamais vīrusa delta variants.

Tāpēc tās ir lieliskas ziņas, ka beidzot arī 5–11 gadus veci bērni var iegūt aizsardzību pret Covid-19. Kopš 2. novembra ASV ir atļauts šī vecuma bērnus vakcinēt ar ''Pfizer/BioNTech'' vakcīnu. [11] Arī Eiropas Zāļu aģentūra (European Medicines Agency, EMA) 18. oktobrī uzsākusi šīs vakcīnas izvērtējumu šai pašai vecuma grupai [12], un tiek lēsts, ka izvērtēšanas rezultāti varētu būt zināmi pēc pāris mēnešiem.

''Pfizer/BioNTech'' septembra beigās paziņoja pētījuma rezultātus par vakcīnas efektivitāti bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.[13] Pētījums liecina, ka 5–11 gadus veciem bērniem ievadot divas 10 µg vakcīnas devas apstākļos, kad dominē vīrusa delta paveids, tiek iegūti pārliecinoši pozitīvi drošības un panesamības rādītāji, stabila imūnās atbildes reakcija pret visiem pētītajiem vīrusa variantiem un augsta efektivitāte attiecībā uz simptomātiskas Covid-19 gaitas novēršanu. [2]

Pētījuma ietvaros 2268 bērni, vecumā no 5 līdz 11 gadiem, ar 21 dienas intervālu saņēma 2 vakcīnas devas, no kurām katra saturēja 10 µg aktīvās vielas (12 gadus veciem un vecākiem indivīdiem ir reģistrēta un lietota vakcīna ar 30 µg aktīvās vielas). 10 µg aktīvās vielas daudzums tika rūpīgi izvēlēts kā optimāls 5 līdz 11 gadus veciem bērniem drošības, panesamības, imunogenitātes (vakcīnas spējas izsaukt imūno atbildi) un reaktogenitātes (organisma lokālās reakcijas) ziņā. [13]

Lai pasargātu no neparedzamas simptomātiskas, smagas Covid-19 slimības vai ilgām tās pārslimošanas izraisītām sekām (t.s. garā Covid), pēc ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (Food and Drug Administration, FDA) domām, vakcinācijai jāaptver visa 5 līdz 11 gadus vecu bērnu populācija, neaprobežojoties tikai ar to bērnu vakcināciju, kuriem ir kādas blakus slimības. [2]

5 līdz 11 vecu bērnu vakcinācija var novērst plašu spektru nevēlamo seku – simptomātisku saslimšanu, hospitalizāciju, smagu slimības gaitu, ar garo Covid saistītos klīnisko stāvokļus vai pat nāvi. Turklāt bērnu aizsardzība pret Covid-19 sniegs ne tikai šos tiešos veselības ieguvumus, bet arī ne mazāk būtiski ietekmēs izglītības un sociālās attīstības aspektus – proti, radot iespēju atsākt klātienes mācību procesu, ārpusskolas un interešu, sporta aktivitātes, kas tika daudzviet pārtrauktas, sākoties Covid-19 uzliesmojumiem. Savukārt sociālo kontaktu un saskarsmes atjaunošanās būs svarīgs priekšnosacījums, lai uzlabotos bērnu psihiskā veselība un emocionālā labsajūta.


Vēres:

 1. Hoang A, Chorath K, Moreira A, Evans M, Burmeister-Mortonet F, Burmeister F, et al. COVID-19 in 7780 pediatric patients: a systematic review. EClinicalMedicine. 2020;24:100433. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100433.].
 2. https://www.fda.gov/media/153409/download , 7., 8. lpp.
 3. Racko I, Smane L, Klavina L, Pucuka Z, Roge I, Pavare J. Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) in Children during the SARS-CoV-2 Pandemic in Latvia. Clin. Pract. 2021, 11, 363–373. https://doi.org/10.3390/clinpract11020051; https://www.mdpi.com/2039-7283/11/2/51/htm
 4. Rafferty MS, Burrows H, Joseph JP, Leveille J, Nihtianova S, Amirian ES. Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) and the coronavirus pandemic: Current knowledge and implications for public health. J. Infect. Public Health 2021, 14, 484–494. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Junior HS, Sakano TMS, Rodrigues RM, Eisencraft AP, de Carvalho VEL, Schvartsman C, Reis AGADC. Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 from the pediatric emergency physician’s point of view. J. Pediatr. 2021, 97, 140–159. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 6. Kwak JH, Lee S-Y, Choi J-W, Korean Society of Kawasaki Disease. Clinical features, diagnosis, and outcomes of multisystem inflammatory syndrome in children associated with coronavirus disease 2019. Clin. Exp. Pediatr. 2021, 64, 68–75. 
 7. Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents. N Engl J Med. Jul 23 2020;383(4):334-346.doi:10.1056/NEJMoa2021680
 8. Roge I, Smane L, Kivite-Urtane A, Pucuka Z, Racko I, Klavina L and Pavare J (2021) Comparison of Persistent Symptoms After COVID-19 and Other Non-SARS-CoV-2 Infections in Children. Front. Pediatr. 9:752385. doi: 10.3389/fped.2021.752385; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.752385/full
 9. Israel Ministry of Health. Results of the Long-COVID Survey Among Children in Israel, 2021. updated September 14, 2021. Available from: https://www.gov.il/en/departments/news/13092021-01
 10. Buonsenso D, Munblit D, De Rose C, Sinatti D, Ricchiuto A, Carfi A, et al. Preliminary evidence on long COVID in children. Acta Paediatr. 2021;110(7):2208-11.
 11. https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1102-PediatricCOVID-19Vaccine.html
 12. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-children-aged-5-11
 13. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-positive-topline-results

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti