Strīķe un KNAB nodaļas vadītāja Streļčenokam pārmet bosinga metožu pielietošanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks savas vietnieces Jutas Strīķes pagājušā gada darbu novērtējis ar zemu līmeni, lai gan tikpat lielu kritiku izpelnījušās vēl divas vadošas KNAB amatpersonas, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Pārmet mobingu

Visas trīs amatpersonas, kuras jau ilgstoši strādā KNAB, pārmetumus noliedz un vadības rīcībā saskata bosinga un mobinga pazīmes.

Streļčenoks veicis novērtējumu Strīķei un Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājai Ilzei Draveniecei, bet Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāju Diānu Kurpnieci vērtēja Streļčenoka kādreizējā priekšniece un pašreizējā KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča, kuru pagājušā gada vasarā amatā iecēla Streļčenoks vienpersoniski.

Strīķe un Kurpniece novērtētas ar D līmeni, kas nozīmē, ka darba izpilde tikai atsevišķās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē un darba izpildē nepieciešami uzlabojumi. Savukārt Draveniece novērtēta ar E līmeni, kas nozīmē, ka viņas darba izpilde nesaskan ar prasībām attiecīgajā nozarē, visās jomās nepieciešami būtiski un tūlītēji uzlabojumi.

Ministru kabineta instrukcija nosaka - ja struktūrvienības vadītājam kārtējā novērtēšanā novērtējums ir D vai E, tad viņam tiek noteikta atkārtota novērtēšana pēc 6 mēnešiem.

Oficiāli KNAB preses pārstāve Inta Šaboha apstiprināja par Dravenieces novērtējuma rezultātu un to, ka Draveniecei ir noteikta atkārtota novērtēšana šogad novembrī. Ņemot vērā, ka Strīķe šobrīd ir atvaļinājumā un nav iepazīstināta ar novērtēšanas procesa gala rezultātu, KNAB informāciju par viņas novērtējumu šobrīd nesniegs. Arī par Kurpnieces novērtējumu birojs oficiāli informāciju nesniedz, jo viņa ir apstrīdējusi vērtējumu KNAB priekšniekam un šobrīd lēmums vēl nav pieņemts.

Streļčenoka pārmetumi Strīķei 14 punktos

Aģentūras LETA rīcībā esošajā Strīķes novērtējumā Strīķe īsi aprakstījusi paveikto uz vienas lappuses, bet KNAB priekšnieks 14 lappusēs detalizēti uzskaitījis konkrētas situācijas, kurās Strīķe rīkojusies neatbilstoši. KNAB priekšnieks uzskaitījis 14 punktus, kas liecina, ka Strīķe nepilda amata aprakstā noteikto, un 53 punktus, kas pierakstīti laikā no 2011.gada decembra līdz 2013.gada 2.janvārim un norāda uz to, ka Strīķe regulāri nepildīja viņa uzdevumus.

Novērtējumā minēts, piemēram, ka Strīķe nav nodrošinājusi visu KNAB apkarošanas bloka darbinieku sagatavoto dokumentu apriti atbilstoši biroja priekšnieka noteiktajai kārtībai. Lietvedības datubāzē nav nodrošināta dokumentu datnes pievienošana 36 darbinieku dokumentiem, 16 viņas padoto darbinieku dokumenti par došanos komandējumā nav ievadīti elektroniskajā sistēmā.

Strīķei tiek aizrādīts, ka informāciju par procesiem biroja apkarošanas blokā Streļčenokam pamatā ir jāizprasa, dažkārt netika sniegta, bet, ja bija sniegta, tad nepietiekošā apjomā. Tāpat Strīķe nav KNAB priekšniekam sniegusi informāciju, vai birojs plāno nodot kriminālvajāšanai konkrētus kriminālprocesus. Tā, piemēram, piecos punktos Strīķei izteikti pārmetumi par nepietiekošu Streļčenoka informēšanu par tā saucamās „Latvenergo” lietas virzību un aprakstītas domstarpības starp Strīķi un Streļčenoku.

Novērtējumā norādīts, ka Strīķe jau ilgstošā laika periodā, komunicējot ar biroja priekšnieku gan tiešās sarunās bez citu darbinieku klātbūtnes, gan biroja iknedēļas sanāksmēs, atļāvusies paaugstināt balsi, nespēj ievērot subordināciju, veidot normālu konstruktīvu komunikāciju, kā arī citu personu klātbūtnē izsaka nepamatotus pārmetumus biroja priekšniekam un izsaka nepamatotus pieņēmumus par Streļčenoka darbības tiesiskumu.

Streļčenoks secinājis, ka Strīķe savā darbā nespēj neietekmēties no personiskajām antipātijām, pildīt amata pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī savos publiskajos izteikumos nespēj atturēties no biroja priekšnieka darbības nepamatotas un maldinošas kritikas. Šāda rīcība, pēc Streļčenoka domām, grauj KNAB priekšnieka prestižu citu kolēģu priekšā.

Strīķe Streļčenoka pārmetumus atzīst par emocionāliem

Strīķe novērtējumā KNAB priekšniekam lakoniskā atbildē norādījusi, ka nepiekrīt šādam novērtējumam, un uzskata, ka viņa apgalvojumi neatbilst patiesībai, ir nepamatoti, emocionāli un neprofesionāli.

Pēc Strīķes domām, novērtējumā nav ņemti vērā nekādi korupcijas apkarošanas pagājušā gada rezultāti un rādītāji. Pat ja Streļčenoka norādītie it kā fakti atbilstu patiesībai, tie ir bez jebkādas nozīmes vai maznozīmīgi - tieši neattiecas uz viņas darba pienākumiem, neatspoguļo viņas kā amatpersonas darbību, kā arī neietekmē korupcijas apkarošanu. „Streļčenoka veiktais novērtējums ir juridiski prettiesisks un satur bosinga pazīmes,” secina Strīķe.

Streļčenoks pētījis arī bijušo KNAB arodbiedrības vadītāju un pašreizējo Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāju Dravenieci. Draveniece tāpat kā Strīķe visus pārmetumus noliedz un šādu novērtējumu uzskata „par ilgstošu biroja priekšnieka mobinga realizēšanu pret viņu”. Viņa uzskata, ka KNAB priekšnieka novērtējumā paustajiem apgalvojumiem nav objektīva un racionāla pamatojuma.

KNAB priekšnieks tāpat kā Strīķes novērtējumā 70 punktos skrupulozi uzskaitījis daudzus Dravenieces pārkāpumus. Tā, piemēram, tiek pārmests, ka nav izstrādāta un izveidota ar ugunsdrošību saistīta instrukcija un uzskaites žurnāli. Tāpat Draveniece izrādījusi nepatiku pret kādām apmācībām un nelabprāt tās apmeklējusi.

KNAB priekšnieks Dravenieces novērtējumā uz 37 lappusēm raksta līdzīgi kā par Strīķi, proti, Draveniece nespējot ievērot subordināciju un veidot normālu komunikāciju ne tikai ar kolēģiem, bet arī biroja priekšnieku un jebkuru kritisku aizrādījumu uztverot kā īpašu vēršanos pret viņu. Draveniece ilgstoši, komunicējot ar viņu, atļaujoties izmantot aizskarošus izteicienus un sarunās paaugstināt balsi, kā arī citu personu klātbūtnē izteikt viņam nepamatotus pārmetumus.

Streļčenoks arī uzskata, ka Dravenieces vadītās nodaļas uzdoto uzdevumi nav izpildīti un daļai uzdevumu nav lūgts pagarināt izpildes termiņu, kas liecina par to, ka Draveniece nespēj pienācīgi kontrolēt nodaļas uzdevumu izpildi.

Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāju Diānu Kurpnieci vērtējusi Streļčenoka kādreizējā priekšniece un pašreizējā KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča, kura uzskata, ka Kurpniece nav izpildījusi lielu skaitu uzdevumu vai arī tie izpildīti novēloti. Kurpnieces novērtēšanas anketa ir uz 73 lappusēm, jo viņa sniegusi paskaidrojumus par visiem 87 it kā neizpildītajiem punktiem.

Kurpniece paskaidrojumos norādījusi, ka vainīgo meklēšana par dažādiem sīkumiem, tostarp pēc vislabākās sirdsapziņas strādājošo darbinieku vainošana vairākos gadījumos par dažu dienu termiņu nokavējumu, kas nekādi nav ietekmējis darbības rezultātu, pazemina darbinieku motivāciju strādāt ar iniciatīvu un radoši.

Kurpniece arī norādījusi, ka Streļčenoks un Jurča vairākkārtīgi informēti par cilvēku trūkumu Korupcijas novēršanas nodaļā un, nerēķinoties ar darbinieku slodzi, nodaļai regulāri uzdots veikt papildu darbus. Līdz ar to Kurpniece bijusi spiesta pierunāt darbiniekus veikt papildu pienākumus un pati bieži sēdēt birojā ārpus darba laika beigām.

Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja uzskata, ka Jurčas izteiktie apgalvojumi ir subjektīvi un emocionāli, turklāt viņa pievērsusi uzmanību atsevišķiem no konteksta izrautiem gadījumiem. „Jurčas veiktais novērtējums satur mobinga pazīmes,” novērtējumā norādījusi Kurpniece.

Aicina iejaukties premjeru

Visu trīs amatpersonu novērtējums piesaistījis arī KNAB galvenās speciālistes Kristīnes Grigas vadītās KNAB amatpersonu un darbinieku arodbiedrības uzmanību. Aģentūras LETA rīcībā nonākusi arodbiedrības nosūtīta vēstule Streļčenokam, kurā KNAB priekšnieks aicināts noteikt atkārtotu minēto darbinieku vērtēšanu, izveidojot vērtēšanas komisiju. Arodbiedrība aicina šādā komisijā iekļaut tās biedrus un pārstāvjus no Ģenerālprokuratūras, Valsts kancelejas, Valsts administrācijas skolas un pretkorupcijas nevalstiskajām organizācijām. Vēstule zināšanai nosūtīta arī premjeram Valdim Dombrovskim (V).

Arodbiedrība, iepazīstoties ar minēto biedru novērtējumiem un ņemot vērā amata aprakstos noteiktos pienākumus, secina, ka minētajos novērtējumos galvenokārt ir atspoguļoti neizpildītie darbi, objektīvi nevērtējot neizpildes cēloņus. Novērtējumā skrupulozi pievērsta uzmanība darbiem, kuru izpilde pēc būtības neietilpst minēto amatpersonu amata pienākumos. Arodbiedrība norāda, ka nav ņemti vērā vairāki Strīķes, Dravenieces un Kurpnieces sasniegumi.

Vienlaikus, izvērtējot novērtēšanās atspoguļoto, arodbiedrība secina, ka tajās esošā informācija liecina par savstarpējām domstarpībām starp Streļčenoku un minētajām amatpersonām. Arodbiedrība arī vērš uzmanību, ka 2011.gada darbības novērtēšanā Strīķe un Draveniece bija novērtēta ar A līmeni, bet Kurpniece ar B līmeni.

Ņemot vērā, ka KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša iestāde, vēstuli Dombrovskim nosūtījusi arī Kurpniece. Viņa līdzīgi kā arodbiedrība lūdz premjeru nekavējoties uzdot Streļčenokam izveidot visu trīs amatpersonu novērtēšanu komisiju, kurā būtu iekļauti arī citu institūciju pārstāvji. Vienlaikus, ņemot vērā, ka KNAB priekšnieka darbība satur daudzas pazīmes, kas liecina par sistēmisku prettiesisku rīcību, administratīvā sloga un birokrātijas neracionālu palielināšanu, tādējādi izšķērdējot biroja līdzekļus, Kurpniece lūdz Dombrovskim uzdot kompetentām institūcijām veikt biroja darbības tiesiskuma un lietderības auditu.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt