Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidēju, jo uzskatu, ka ar savu pieredzi un zināšanām varu dot ieguldījumu tādas vides izveidē, kur personām ar invaliditāti nenāktos saskarties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas. Īpaši pievērsīšos sociālajai jomai, ko pārzinu vislabāk, akcentu liekot uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām normu ieviešanu. Man ir pieredze un zināšanas sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām ir kā pamats, lai kandidētu EP vēlēšanās.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Darbošos sociālajā jomā un iestāšos par taisnīgu ES, kur rūpējas par mazāk aizsargātajiem, ka dalībvalstīs jāievieš vienādi sociālā atbalsta un pieejamības nodrošināšanas principi. Iestāšos par ES invaliditātes kartes ieviešanu un statusa savstarpēju atzīšanu.
Protams darbojoties ES līmenī būs jāsadarbojas ar ES līmeņa organizācijām – Eiropas nedzirdīgo savienību (EUD) un Eiropas forumu cilvēkiem ar invaliditāti (EDF), un no citām valstīm ievēlētajiem EP deputātiem ar invaliditāti.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Es kā "konservatīvi zaļais" uzskatu, ka turpmākajos gados ES dienas kārtībā būs klimata pārmaiņu un vides jautājumi. Ievērojot "biznesa intereses" arvien lielāka vērība tiks pievērsta arī sociālajiem jautājumiem, kurus uzsvēris pašreizējais EP, pieņemot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Eiropas Pieejamības aktu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” 2012 Sociālais darbinieks
Darbavieta Amats
Latvijas Nedzirdīgo savienība Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs
Sociālās integrācijas valsts aģentūra Vieslektors
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Pamatzināšanas
Jaunumi