Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Mārupes novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
15 gadus darbojos starptautiskā uzņēmumā, un šo gadu laikā ir bijusi iespēja iepazīt un saprast dažādas Eiropas tautas, to kultūras un komunikācijas īpatnības. Uzskatu, ka, darbojoties ES institūcijās, ir perfekti jāpārzina arī šīs nianses un ir jābūt apveltītam ar labām komunikācijas un pārliecināšanas spējām. Uzskatu, ka līdz šim mēs neesam bijuši spējīgi pilnībā izmantot visus atbalsta instrumentus, lai nodrošinātu straujāku tā saucamo jauno dalībvalstu attīstību un izaugsmi.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kopā ar partneriem no citām ES dalībvalstīm vēlos atrast iedarbīgus kopsaucējus, lai pēc iespējas ātrāk paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni t.s. jaunajās ES dalībvalstīs. Nav pieļaujams, ka kopējā ES tirgū netiek dotas vienādas iespējas visu dalībvalstu uzņēmējiem. ES valstu lokālajos tirgos bieži ieplūst importa preces ar atšķirīgu sastāvu un zemāku kvalitāti. Tas ir jāmaina. Papildus ir jāiestājas par taisnīgāku sociālo aizsardzību visas Eiropas līmenī.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Ja vadošās Eiropas Savienības politisko partiju grupas sapratīs, ka arī ilggadīga demokrātija ir jākopj un preventīvi jāaizsargā, tad pēc Brexit procesa un nākamā ES budžeta ietvara pieņemšanas mazināsies iekšējie riski un domstarpības dalībvalstu starpā, un, izlīdzinoties dzīves līmenim arī jaunajās ES dalībvalstīs, Eiropas Ideja iegūs jaunu impulsu savai attīstībai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2011 Maģistra grāds, Biznesa vadība
Augstākā Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 2004 Bakalaura grāds, Vācu valodas pasniedzējs
Darbavieta Amats
LSG Group, LSG Sky Chefs Globālo iepirkumu speciālists
"Airo Catering Services Latvija" SIA Transporta parka vadītājs
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Vācu Brīvi
Angļu Labi
Jaunumi