Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Brīvi runāju angļu un vācu valodās, kas ļauj kvalitatīvi darboties Eiropas Parlamentā un pārzināt iekšējo situāciju lielākajā un ekonomiski specīgākajā dalībvalstī Vācijā. Teicami pārvaldu arī krievu valodu, pārzinu procesus Krievijā un pazīstu krievu mentalitāti, kas ir būtiski drošības jautājumu risināšanā. ES nepieciešama konservatīvā terapija, lai tā nesabruktu ārejo draudu vai iekšējās degradācijas rezultātā!
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Eiropas Parlamentā vēlos darboties Konstitucionālo lietu un Ārlietu komitejās, kuras tieši atbild par Eiropas Savienības nākotnes uzbūvi. Pirmais darbs būtu apturēt ES paplašināšanos, kamēr nav notikusi ES ideoloģijas maiņa, iekšējā konsolidācija un līdzšinējo jauno dalībvalstu ekonomiskā un sociālā izlīdzināšanās ar vecajām dalībvalstīm. Izņēmums varētu būt Ziemeļmaķedonija. Otrais uzdevums būtu izstrādāt mehānismus dalībvalstu nacionālās identitātes aizsardzībai.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES turpinās sekmīgi funkcionēt, galvenokārt, kā vienotais Eiropas tirgus, pilnveidojot un palielinot tā konkurētspēju globālajā pasaulē bez pārspīlētām politiskām ambīcijām vai mēģinājumiem politiski ietekmēt dalībvalstis ar norādījumiem “no augšas”. Sevišķi nozīmīgi ir attīstīt ES konkurētspēju zinātnes un pētniecības jomā, Industriālās revolūcijas 4.0 un mākslīgā intelekta (MI) attīstības kontekstā, kas pilnīgi izmainīs Eiropas un pasaules ekonomisko, biznesa, izglītības un kultūras vidi.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Starptautiskais Biznesa Institūts 2004 Maģistra grāds, Uzņēmumu un organizāciju vadība
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1979 Maģistra grāds, Inženieris - celtnieks ceļu un tiltu specialitātē
Darbavieta Amats
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) Starptautisko konsultāciju programmas koordinators
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Vācu Labi
Jaunumi