Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Liepāja

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Iestājos par vienlīdzīgām iespējām saņemt kvalitatīvus izglītības un medicīnas pakalpojumus arī ārpus Rīgas. Latvijas reģioni nedrīkst kalpot kā donori cilvēkresursu migrācijai uz Rīgu vai citām ES valstīm, tādēļ reģionālai attīstībai un kohēzijai pieejamais ES fondu finansējums būtu primāri jānovirza reģionu attīstībai. Mūsu nākotne ir mūsu bērni, un spēcīga un pārtikusi valsts sākas no spēcīgiem un pārtikušiem reģioniem!
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Mans primārais mērķis ir pievērst uzmanību reģionālās attīstības nevienlīdzībai, kuru nereti veicina atsevišķu politisko spēku pārstāvju savtīgās mantiskās intereses. Sadarbība ar Eiropas Tautas Partiju (ETP), kas ir Eiropas Parlamenta lielākā frakcija, ļaus veicināt uz Eiropas vērtībām balstītu Latvijas izaugsmi, vienlaicīgi nodrošinot ES iniciatīvu un pieejamo atbalsta instrumentu adaptāciju Latvijas un tās reģionu reālajai situācijai.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES nāksies pretstāvēt arvien pieaugošajam populisma vilnim, kas pārņem ES valstis, to atsevišķiem politiķiem, apstrīdot Eiropas Savienības un demokrātijas patiesās vērtības. ES valstīm nāksies būt tik vienotām kā nekad iepriekš, lai noturētos pret ārējo spēku radītajiem draudiem, kuru mērķis ir politiski un ekonomiski sašķelt Eiropas sabiedrību. ES vienotība būs atkarīga no katra atsevišķa pilsoņa spējām un vēlmes saskatīt sevi kā svarīgu un rīkoties spējīgu, spēcīgas un vienotas ES daļu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Maģistra grāds ekonomikā
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Bakalaura grāds politoloģijā
Darbavieta Amats
"Saules enerģijas ieleja" SIA Lietvede
Jaunumi