Izglītības līmenis: Vidējā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Veidošu attiecības starp EP ietekmes grupām Latvijai svarīgos jautājumos. Piemēram, nodrošināšu regulāras tikšanās ar Baltijas valstu un Polijas prorietumnieciskajiem kolēģiem, lai lobētu kopīgu Baltijas/Polijas enerģētisko neatkarību un stiprinātu ES transatlantiskās saites. Krievijas ietekme Eiropas Savienības struktūrās ir jāatmasko kā margināla un kaitnieciska. Šis ir laiks, kad būtiski jāsekmē ASV un Lielbritānijas kontakti un ciešās saites ar Eiropas Savienību.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Veicināšu kardinālu izpratnes maiņu Eiropā par apdraudējumu nopietnību, kādu pasaulei nes Putina režīms. Lobēšu Baltijas valstu ciešāku savstarpējo integritāti, ko varētu uzturēt spēkā un pieprasīt gan Eiropas Savienības struktūras, gan arī mūsu Transatlantiskie partneri.Atjaunošu Baltijas deputātu sadarbības grupu, kuras ietvaros veicināsim Baltijas vienotu skatījumu uz reģiona enerģētiskās neatkarības politiku, kā arī uz Baltijas valstu kopīgu militāro vienību izveidi.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES nākotnē ir daudz izaicinājumu, lai tā nešķeltos vai pat nesabruktu. ES nāksies stiprināt robežas, kā arī pieņemt daudz stingrākus kontrolētās imigrācijas un terorisma draudu novēršanas noteikumus. ES nāksies pievērst ievērojami lielāku uzmanību valstu attīstības tempu izlīdzināšanai. Diemžēl, izstājoties no ES, Lielbritānija būs to vājinājusi kā ilgtspējīgu un stipru savienību. Turklāt turpinās dominēt Vācija un tās intereses sadarbībā ar Krieviju.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Ziemeļvalstu ģimnāzija 2001 vidējā
Darbavieta Amats
"Komūna" SIA Valdes priekšsēdētājs
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Igauņu Brīvi
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi