Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Eiropas Savienībai ir nepieciešamas pārmaiņas un jauna enerģija. Tai ir vairāk jāinvestē cilvēkos, viņu radošumā, zināšanās un prasmēs. Esmu ilgus gadus bijis Eiropas politikas eksperts, man pietiek enerģijas un darbaspēju, lai panāktu efektīvu ES darbību Latvijas interesēs. Man nav nepieciešams "ieskrieties", lai strādātu efektīvi, man ir labi kontakti Eiropā, turklāt es gana labi pārzinu Latvijas iedzīvotāju vajadzības un vērtības, lai viņus pārstāvētu sekmīgi un efektīvi.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
"Attīstībai/PAR!" ir mērķtiecīgu pārmaiņu spēks. Mūsu prioritātes:
1. ES investīcijas Latvijas cilvēkkapitālā - izglītībā, zinātnē, inovācijās, lai mazinātu smadzeņu aizplūšanu no Latvijas
2. ES kā drošības savienība: gan pret draudiem no ārienes, gan iekšienes - populistiskiem eiroskeptiķiem
3. ES sociālā dimensija - bezdarba pārapdrošināšana, vienotas pensijas mobilajiem, vienoti zāļu iepirkumi cenas.
Panāksim: ar kompetenci, neatlaidību un atgriezenisko saiti ar Latvijas sabiedrību
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nākotne būs raiba. Integrēta un efektīva ES ir Latvijai vitāli svarīga, taču galvenie izaicinājumi būs:
1. Atšķirības dalībvalstu un reģionu starpā, un to politiskās sekas
2. Mēģinājumi šķelt Eiropu no ārienes
3. ES ekonomikas globālās konkurētspējas problēmas, t.sk., digitālajā sfērā
Pieaugs pieprasījums pēc ES demokratizācijas, pēc virzības no "elites Eiropas" pie "pilsoņu Eiropas".
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Politikas zinātņu doktors
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Filozofijas maģistrs
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1996 Mākslas bakalaurs
Darbavieta Amats
Latvijas Universitāte Asociētais profesors, Politikas zinātnes bakalaura programmas direktors
Latvijas Universitāte Vadošais pētnieks
Rīgas Tehniskā universitāte Vadošais pētnieks
Jesajas Berlina biedrība Valdes loceklis
Latvijas Politologu biedrība Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Vācu brīvi
Jaunumi