Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas
KILOGRAMS KULTŪRAS
nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva „Kilograms kultūras” (turpmāk tekstā – Balva) ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvas norisi nodrošina un Balvu piešķir Latvijas Televīzija (turpmāk tekstā – LTV), Latvijas Radio (turpmāk tekstā – LR) un Latvijas sabiedrisko mediju portāls www.lsm.lv (turpmāk tekstā – LSM).

1.2. Balvas piešķiršanas mērķis ir izvērtēt aizvadītā gada izcilākos notikumus Latvijas kultūrā, iesaistot kompetentus LTV, LR un LSM kultūras jomas ekspertus, kā arī televīzijas skatītājus un radio klausītājus.

1.3. Balva tiek piešķirta par izcilākajiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē aizvadītā gada laikā, aptverot dažādus kultūras un mākslas žanrus. Balvas piešķiršanas rezultāti atspoguļo gan LTV, LR un LSM kultūras jomas ekspertu viedokli (turpmāk tekstā – Žūrija), gan televīzijas skatītāju un radio klausītāju viedokli.

1.4. Balvas laureāti (ne vairāk kā viens katrā nominācijā) tiek apbalvoti ar īpašu statueti „Kilograms kultūras”. Katra gada sākumā tiek rīkota īpaša Balvas pasniegšanas ceremonija.

2. Balvas Žūrija

2.1. Žūrijā piedalās LTV, LR un LSM kultūras jomas eksperti, kultūras žurnālisti un kultūras raidījumu veidotāji, un tās minimālais sastāvs ir 9 (deviņi) žūrijas locekļi. Katru gadu žūrijas locekļu sastāvs tiek apstiprināts atsevišķi.

2.2. Žūrijas pienākums ir sekot un izvērtēt kultūras norises Latvijā gada laikā, tikties regulārās apspriedēs ne retāk kā divas reizes ceturksnī.

2.3. Žūrijas apspriedes vada Žūrijas priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Žūrija.

2.4. Žūrija lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tiek organizēts atkārtots balsojums. Žūrijas locekļu domstarpību gadījumā, izšķirošais viedoklis ir Žūrijas priekšsēdētājam.

2.5. Lai Žūrijas balsojums būtu uzskatāms par pilnvērtīgu, jābūt nobalsojušiem vismaz sešiem Žūrijas locekļiem.

2.6 Žūrija apkopo ievērojamākos kultūras notikumus un regulāri tos publicē Balvas mājaslapā LSM portālā. Balvas mājaslapā tiek publicēti arī Žūrijas locekļu komentāri un recenzijas par izvēlētajiem kultūras notikumiem.

3. Balvas piešķiršanas kārtība un kritēriji

3.1. Balva tiek piešķirta septiņās galvenajās kategorijās: Mūzika; Kino; Teātris; Vizuālā māksla; Literatūra, Mantojums un Popkultūra (kategorijā tiek izcelti nozīmīgākie notikumi populārās kultūras dažādos žanros), kā arī trīs īpašajās kategorijās: “Gada kultūras notikums”, “Gada pārsteigums” un “Starts”. Kategorijā “Gada pārsteigums” Balvai tiek izvirzīti kultūras projekti, kuros īstenotas oriģinālas un inovatīvas idejas. Kategorijā “Gada notikums” Balvai tiek izvirzīti gada nozīmīgākie kultūras projekti, kuru kvalitāte un vēriens ir acīmredzami un pamatojami. Kategorijās “Gada notikums” un “Gada pārsteigums” izvirzītie pretendenti var tikt izvirzīti arī kādā no septiņām galvenajām kategorijām. Savukārt, kategorijā “Starts” Balvai tiek izvirzīti daudzsološi un talantīgi cilvēki visās mākslas jomās, kuri Latvijas kultūrtelpā pirmo reizi īpaši izcēlušies ar spožu māksliniecisku sniegumu.

3.2. Noteicošie kritēriji mākslas darbiem vai mākslas procesiem, kas tiek izvirzīti Balvai:

      3.2.1. oriģinalitāte;

      3.2.2. augsts profesionālais līmenis un kvalitāte;

      3.2.3. rezonanse sabiedrībā;

      3.2.4. mākslas darbu vai mākslas procesu radītāju aktivitāte, skaidrojot, sadarbojoties un iesaistot sabiedrību kultūras norisēs.

3.3. Trīs reizes gadā žūrija izveido Balvas nominantu sarakstu, par kuru skatītāji var balsot divpadsmit dienas Latvijas sabiedrisko mediju portālā www.lsm.lv Pavasara, Rudens un Ziemas balsojumos. Viens no katrā kategorijā visvairāk balsis saņēmušajiem nominantiem tiek iekļauti Balvas nominantu Gada balsojuma sarakstā.

3.4. Balstoties uz Pavasara, Rudens un Ziemas balsojumu rezultātiem, nākamā gada janvārī tiek izveidots aizvadītā gada Balvas nominantu saraksts. Par Balvas gada nominantiem skatītāji var balsot desmit dienas LSM portālā vai vēl kā citādi, ja tiek pieņemts lēmums paplašināt balsojuma tehniskos ietvarus.

3.5. Par Balvas laureātiem kļūst nominanti, kuri Gada balsojumā saņēmuši visvairāk skatītāju balsu. Ja skatītāju balsojumā tiek konstatēti pārkāpumi, žūrija patur tiesības balsojuma rezultātus anulēt.

4. Balva un pasākums

4.1. Balva ir mākslinieces Kristīnes Jurjānes un tēlnieka Ivara Miķelsona veidots mākslas darbs.

4.2. Balva tiek piešķirta vienam laureātam katrā kategorijā.

4.3. Balvas piešķiršanas svinīgā ceremonija notiek vienu reizi gadā februāra mēnesī speciāli šim nolūkam rīkotā pasākumā, kura norisi nodrošina LTV, LR un LSM. Pasākums tiek veidots kā svinīga ceremonija ar mūziķu, aktieru u.c. mākslinieku piedalīšanos, kas tiek ierakstīts, pārraidīts un saglabāts LTV, LR un LSM mediju platformās.

5. Balvas atbildīgie darbinieki

5.1. Trīs Balvas atbildīgie darbinieki pārstāv katru iesaistīto mediju: Latvijas Televīzijas Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, Latvijas Radio 3 „Klasika” direktore Gunda Vaivode un portāla LSM kultūras sadaļas redaktore Laila Burāne.

5.2. Balvas projekta norisi un pasākuma rīkošanu nodrošina LTV un LR projektu vadītāji: LTV projektu Kultūras redakcijas vadošais producents Artis Dobrovoļskis un LR projektu vadītāja Inga Saksone.