Elvita Ruka

Mg.art, publiciste, NKMP sabiedrisko attiecību speciāliste

Producente, publiciste, ceļotāja ar mākslas vēsturnieces izglītību, kam laikabiedru dziļāka iepazīšana un rakstīšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Interesi par romu ļaudīm un kultūru noteikusi Elvitas aizraušanās ar čigānu dejām un romantizētie priekšstati par nomadu īpašo mentalitāti.


Apskatīt autora rakstus: Angliski Latviski Krieviski

Autora ziņas

Skatīt vairāk