Dzimšanas gads: 1978

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Partijas piederība: Politiskā partija "Stabilitātei!"

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Atteikties no tā saucamajiem “dubultajiem standartiem”, visbargākajiem līdzekļiem vērsties pret visiem kas tos piemēro, rūpīgi izvērtēt visu amatpersonu, esošo un bijušo rīcību šajā sakarā iepriekšējos periodos.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Uzlabojies labklājības līmenis Latvijā, samazinājusies ''plaisa'' starp bagātajiem un nabadzīgajiem
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Saeimas deputāta darbam ir jābūt caurspīdīgam, jāstrādā pie savas programmas realizācijas, jāpilda savi pienākumi pēc vislabākās sirdsapziņas!
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Rīgas krievu privātģimnāzija 2003 Vispārējā videjā
Darbavieta Amats
Politiskā partija "Stabilitātei!" Valdes locekle
Biedriba "Stabilitātei-JA!" Valdes locekle
Jaunumi