Zaļo un Zemnieku savienība

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Viktors Valainis 1986 LR Saeima
2. Pēteris Apinis 1958 "Latvijas Ārstu biedrība"
3. Edgars Tavars 1982 Zaļo un Zemnieku savienība
4. Lienīte Caune 1970 A/S "CBB konsultāciju birojs"
5. Igors Meija 1964 SIA "APPRIME"
6. Jānis Zablovskis 1985 SIA "ZZ projects"
7. Ņina Linde 1971 SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts"
8. Diāna Ulme 1964 Vides aizsardzības klubs
9. Māris Tralmaks 1949 pašnodarbinātais
10. Ivars Bārdiņš 1951 SIA "Flokss"
11. Aigars Reinis 1972 Rīgas Stradiņa universitāte
12. Normunds Štāls 1972 SIA "AZ-inter"
13. Voldemārs Pozņaks 1964 SIA "VP grupa"
14. Inguna Paredne 1966 Latvijas Zinātnes padome
15. Edgars Vorslovs 1966 Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
16. Jānis Kerliņš 1980 SIA "Coca Cola HBC Latvia"
17. Gunārs Silabriedis 1957 Latvijas Universitāte
18. Jānis Voins 1982 SIA "Jeks"
19. Jānis Liniņš 1961 Aizsardzības ministrija
20. Daina Vasiļevska 1964 Biznesa augstskola Turība
21. Anitra Tooma 1962 Biedrība "Vides vārds"
22. Dairis Kandelis 1976 SIA "KD projekti"
23. Biruta Mūrniece 1974 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
24. Mārtiņš Bušmanis 1958 VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
25. Renārs Vītols 1988 SIA "TEMESO"
26. Egīls Īverts 1960 SIA "Servet"
27. Dēvijs Elnionis 1977 Zvērināta advokāta Dēvija Elnioņa birojs
28. Māra Valaka 1962 SIA "Astarte Nafta"
29. Mārtiņš Toms Staks 1995 SIA "Tele2 IOT Latvija"
30. Rihards Rāviņš 1985 A/S "Ferrus"
31. Elita Kalniņa 1964 Vides aizsardzības klubs
32. Gatis Dzērve-Tāluts 1990 bezdarbnieks
33. Sindija Bokāne 1993 SIA "CINDY MEDIA"
34. Poļina Kolobova 1995 SIA Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
35. Pāvels Kuļbačnijs 1987 SIA "MarkKli"
36. Rolands Broks 1969 Advokātu birojs "Broks un partneri"
37. Romars Kožarenoks 1957 Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
38. Kārlis Boldiševics 1969 LR Saeima
39. Valdis Kārkliņš 1983 Mārupes dome
40. Inga Gudēviča 1966 Rīgas pilsētas pašvaldība
41. Igors Doriņš 1952 Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
42. Edgars Treibergs 1955 Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
43. Dace Rolava 1955 SIA "DR kursi un kosultācijas"
44. Ronalds Kalniņš 1971 VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs"
45. Ralfs Birķis 1963 Latvijas Jūras medicīnas centrs
46. Ilmārs Randers 1966 Biedrība "Baltijas Starptautiskā Atjaunojamās Enerģijas asociācija"
47. Ivars Veide 1992 Latvijas Kara Muzejs
48. Vilnis Veinbergs 1968 SIA "Biznesa augstskola Turība"
49. Rita Krinberga 1964 LU Rīgas 1. medicīnas koledža
50. Arnis Geidmanis 1984 SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība"
51. Gunārs Rītiņš 1991 SIA " Euro Live Technologies"
52. Aivars Stankevičs 1962 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
53. Ģirts Belozerovs 1983 SIA "AMRO BALTIC"
54. Alma Brinkmane 1991 SIA "KIT finance"
55. Līga Štāla 1983 Zaļo un Zemnieku savienība
56. Raimonds Krūmiņš 1965 SIA "WBM"
57. Edmunds Okmanis 1996 SIA "TestDevLab"
58. Atis Riekstiņš 1987 A/S "Aldaris"
59. Linda Zablovska 1986 SIA "H logistics"
60. Reinis Riekstiņš 1983 SIA "IT transports"
61. Kristīne Mackeviča 1982 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
62. Artūrs Graudiņš 1984 Latvijas Zemnieku savienība
63. Viktors Silkāns 1967 SIA "Belam - Rīga"
Jaunumi
Partijas programma
Rīgai svarīgs katrs iedzīvotājs. Rīga ir zaļa un droša. Rīgā visiem bērniem ir vietas bērnudārzos, sakārtota infrastruktūra un kvalitatīvi mājokļi. Rīgā veicina uzņēmējdarbību un inovācijas. Rīgā palīdz tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams – senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem.

RENOVĒTAS MĀJAS UN SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA

Īstenosim daudzdzīvokļu māju renovāciju, nepalielinot kopējos ikmēneša maksājumus.

Sakārtosim māju iekšpagalmus – piebraucamos ceļus, bērnu spēļu laukumus un soliņus.

Nodrošināsim plānotu ielu un tiltu remontus un uzturēšanu.

Ieviesīsim efektīvu namu apsaimniekošanu. Nepieļausim SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" privatizāciju.

Velojoslām jākļūst par ceļu projektēšanas sastāvdaļu. Ieviesīsim pārdomātu "Atstāj auto un brauc" tīklu. Attīstīsim elektrotransportu, elektrouzlādes staciju tīklu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

ĪRES NAMI UN NĪN ATLAIDES

Būvēsim jaunus īres namus un iegādāsimies no privātīpašniekiem neizmantotas dzīvojamās platības. Veiksim visa dzīvojamā fonda inventarizāciju. Piedāvāsim palīdzību mājokļu iegādei jaunajām ģimenēm.

Atbalstīsim jaunos speciālistus ar pašvaldības dienesta dzīvokļiem.

Izstrādāsim nekustamā īpašuma atlaižu programmu visiem rīdziniekiem. Atbalstīsim dzīvokļu īpašnieku biedrības namu apsaimniekošanā.

RĪGAI BŪT ZAĻAI

Nepieļausim apbūvi uz zaļo zonu rēķina. Veidosim Lucavsalu un citās vietās kā atpūtas, urbānās dārzniecības un vides izglītības centru skolēniem.

Izstrādāsim apzaļumošanas plānu. Izveidosim Rīgas galvenā dārznieka amatu un zaļo zonu apsaimniekošanas struktūrvienību.

Ierīkosim bezmaksas apsargātus sašķiroto atkritumu laukumus.

Risināsim smaku problēmu Sarkandaugavas, Mangaļu, Kundziņsalas un Vecmīlgrāvja apkaimēs. Veiksim pašvaldības SIA "Rīgas ūdens" modernizāciju.
Ielas kaisīsim ar dabai un infrastruktūrai draudzīgu pretslīdes materiālu.

Sekmēsim investīcijas Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, veidojot to par Baltijā un Ziemeļeiropā nozīmīgu tūrisma objektu un vides izglītības centru.

Veidosim Daugavgrīvas un Buļļupes, Vecāķu pludmales par labiekārtotām atpūtas vietām.

Sekmēsim pilsētas teritorijā esošo īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanu ekotūrismam un vides izglītībai.

BEZMAKSAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Ieviesīsim ērtu bezmaksas sabiedrisko transportu visiem rīdziniekiem.

JAUNI BĒRNUDĀRZI UN VESELĪGA PĀRTIKA

Būvēsim jaunas pirmsskolas izglītības iestādes. Palielināsim pašvaldības līdzmaksājumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu pieskatīšanas centriem.

Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnus ēdināsim ar vietējo Latvijas pārtiku.

Piešķirsim finansējumu bērnu bezmaksas ārpusklases nodarbībām, uzsvaru liekot uz veselīgu dzīvesveidu, sportu, dabas izzināšanu un drošību.

Stiprināsim iekļaujošās izglītības ieviešanu, atbalstot asistentu pakalpojumus. Veicināsim bērnu pieskatīšanas centru izveidi studējošo vecāku atbalstam.

VESELĪBA, REHABILITĀCIJA,APRŪPE

Ieviesīsim līdzfinansējumu medikamentu iegādei sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atjaunosim pilsētas 1.slimnīcai neatliekamās palīdzības slimnīcas statusu.

Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu līdz 1500 EUR.

Nodrošināsim atbalstu rehabilitācijai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Plānosim pašvaldības rehabilitācijas centra izveidi.

Paplašināsim pašvaldības nodrošināto asistenta pakalpojumu saņēmēju loku.
Uzlabosim paliatīvās aprūpes pieejamību.

DROŠĪBA

Uzlabosim pašvaldības policijas pieejamību iedzīvotājiem. Paplašināsim video novērošanas tīklu.

KULTŪRA UN SPORTS

Veicināsim nacionālās koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja izveidi. Izveidosim Dziesmu un deju svētku muzeju un brīvdabas pasākumu norises vietas apkaimēs.

Pasniegsim Rīgas domes stipendijas izciliem rīdziniekiem.
Nodrošināsim iespējas sportiskām aktivitātēm apkaimēs.

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Ieviesīsim efektīvu mazā biznesa atbalsta programmu uzņēmējdarbībai līdz 5 darbiniekiem.

Nodrošināsim teritorijas biznesa inkubatoriem un industriālajiem parkiem.

ATBALSTS ZINĀTNEI

Ieviesīsim Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmu jaunajiem zinātniekiem. Izveidosim lielāko bērnu un jauniešu zinātnes un augstu tehnoloģiju centru Baltijā.

LABA PĀRVALDĪBA

Pārskatīsim un nodalīsim lēmējvaras un izpildvaras funkcijas.
Ieviesīsim mobilos klientu apkalpošanas centrus komunikācijas uzlabošanai starp iedzīvotājiem un pašvaldību.

Būsim Rīgai SAIMNIEKI, kuri tur savu vārdu!