Partija "Vienoti Latvijai"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Dainis Vītols 1963 NVO FERADO
2. Silvija Bruņa 1984 Projektu vadītāju profesionālā apvienība
3. Normunds Limba 1960 Rīgas Stradiņa universitāte
4. Valdis Līcis 1988 Core Deep Solutions
5. Arnolds Ziemelis 1959 Rīgas 28.vidusskola
6. Jānis Mārtiņš Skuja 1973 Biedrība Latvijas Dižie Austrumi
7. Jānis Pļaviņš 1981 SIA Prana energy
8. Ilmārs Kalniņš 1961 SIA juridiskais birojs NUDA VERITAS
9. Dagnija Jerohina 1974 Rīgas Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulstariņi
10. Jānis Cīrulis 1987 Biedrība ''Rīkojoties kopā''
11. Inga Skopāne 1976 Pašnodarbināta
12. Irēna Torres-Fernandez 1964 SIA RANDALA
Jaunumi
Partijas programma
LAIKS! Tikai laiks dzīvē pietrūkst visbiežāk.
Tieši tāpēc cilvēki lems, kā labāk dzīvot, lai ērtāk un ātrāk spētu savstarpēji komunicēt. Kā tas attiecas uz Rīgu?
Ļoti vienkārši: Rīgas iedzīvotājiem tās strukturālais plāns un infrastruktūra ir noteicošais faktors. Tas nosaka, cik laika katram vajadzēs patērēt, lai nokļūtu no mājām līdz bērnudārzam, skolai, darba vietai, veikalam, slimnīcai, sociālajam dienestam, atpūtas vietai. Ja pilsētas iekšienē uz darbu un mājām tiek patērētas 2 stundas, tad 25 darba gados tas sastādīs 2*5*52*25, kas kopā ir 13 000 stundas. Zaudēts pusotrs gads personīgā brīvā laika, neskaitot rindas uz bērnudārziem un citu pakalpojumu saņemšanu.

Rīgas iedzīvotājiem kā pakalpojumu saņēmējiem palīdzēsim pašorganizēties, lai pieprasītu cilvēka cieņai atbilstošu rīcību no atbildīgajām amatpersonām. Šodien ir nepieciešama ne tikai jauna Rīgas dome, bet arī pats rīdzinieks ar jaunu pašapziņu, viedu domāšanu. Vajadzīga kompetenta, godprātīga Rīgas administrācija.

Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju dzīve tieši ir atkarīga no Rīgas pilsētas visu struktūru racionālas, pārdomātas un saskaņotas sadarbības. Vai pēdējie 30 gadi Rīgai ir devuši nepieciešamo rezultātu?

Pozitīvas un aktīvas personības bieži labprāt veltī savu brīvo laiku pilsētas un sabiedrības interesēs, kas var kļūt par nenovērtējamu ieguldījumu katrā Rīgas apkaimē. Sadarbībā risināsim problēmas un uzlabosim dzīves telpu, lai par ieguvējiem kļūtu visi cilvēki.

Ir sācies jauns laikmets, kas no visiem cilvēkiem prasa prāta un sirds gudrību pareizu lēmumu pieņemšanai. Vai rīdzinieki prot piedalīties pilsētas uzlabošanā? Prot! Vienkārši cilvēkiem ir jāparāda piemērs, paraugs. Katram jāpieņem arī brīvs personīgs lēmums, kādiem cilvēkiem uzticēt vadīt mūsu pilsētu - Rīgu.

Mūsu darbības mērķi:
• Izstrādāsim jaunu, 21. gadsimta Rīgas pilsētas struktūrplānu, kas kompleksi risinātu gan pilsētas plānojuma, gan infrastruktūras, gan moderna transporta veidu ieviešanu. Nodorošināsim jaunu pilsētas dzelzceļu pa esošajām sliedēm, kas 3 reizes samazinātu ceļā pavadāmo laiku.
• Rosināsim esošo skolu programmu dažādošanu, akcentējot praktisku, uz rezultātu orientētu darbošanos dažādās tehnoloģijās, veidojot materiālo bāzi sadarbībā ar uzņēmējiem un audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus (Izglītības likuma 51.pants).
• Iestāsimies par nodokļu optimizāciju un atvieglojumiem, sekmējot iedzīvotāju atgriešanos pilsētas centrā un aktualizējot novecojošā privatizētā dzīvojamā fonda rekonstrukciju, ieviešot būtiskus atvieglojumus vienīgajam mājoklim.
• Iedzīvināsim risinājumus sociāli mazaizsargāto cilvēku iesaistei darbībai pilsētas labā, saņemot par to atlīdzību.

VISOS RĪGAS DOMES JAUTĀJUMOS BALSOSIM TIKAI PAR PILSĒTAI NODERĪGIEM UN IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU VEICINOŠIEM LĒMUMIEM. Neatbalstīsim nekompetentu un negodprātīgu rīcību un no tās izrietošos lēmumus.

ŠĪ KANDIDĀTU SARAKSTA DEPUTĀTI ATBALSTĪS RĪGAS IEDZĪVOTĀJU POZITĪVAS UN PAMATOTAS AKTIVITĀTES, SADARBOSIES AR VISIEM KONSTRUKTĪVI NOSKAŅOTIEM DEPUTĀTIEM.

Mēs aicinām visu Latvijas sabiedrību atbalstīt Rīgas, kā Baltijas metropoles, domes vēlēšanas, tādējādi Rīga varēs kļūt par piemēru Tallinai un Viļņai.
Mēs zinām, kā jārīkojas, lai Rīga kļūtu varena un investīcijām pievilcīga.
VIENOTI LATVIJAI.