Izglītības līmenis: Vidējā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ogres novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Uzskatu, ka Eiropas nākotne ir jaunu cilvēku rokās. Šogad, iegūstot augstāko izglītību ekonomikā, uzskatu, ka spēšu objektīvi un pašaizliedzīgi pārstāvēt Latviju un Latvijas iedzīvotāju intereses Eiropas politiskajā arēnā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Vēlos pārstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses ES, it īpaši jauniešu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Uzskatu, ka daudz, kas mainīsies pēc Brexit, bet ES ir jāatrod kopsaucēji, kas virzītu ES pareizajā virzienā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Suntažu vidusskola 2015 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI" Menedžeris, kokmateriālu uzmērītājs
"STRAUTBUKS" SIA Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Jaunumi