Panorāma

Parīzē plašas demonstrācijas pret pensiju reformu

Panorāma

Eksperti: Krievijai jāsamaksā par karu Ukrainā

Mizgraužu ierobežošanai izsludinās ārkārtējo situāciju

Mizgrauža postījumu ierobežošanai egļu audzēs no aprīļa 32 novados izsludinās ārkārtējo situāciju

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 1 gada un 2 mēnešiem.

Lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgraužu postījumus, no 1. aprīļa 32 pašvaldībās izsludinās ārkārtējo situāciju. To paredz otrdien, 28. martā, valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts. Ārkārtējās situācijas laikā būs noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi mizgrauža aktivitātes samazināšanai, tostarp vietām būs aizliegta koku ciršana.

ĪSUMĀ:

Ārkārtējā situācija būs spēkā līdz 30. jūnijam

Par labu ārkārtējai situācijai nolemts, lai novērstu katastrofas draudus, kas saistīti ar augiem kaitīga organisma – egļu astoņzobu mizgrauža – savairošanos, un aizsargātu vērtīgās egļu mežaudzes.

Rīkojums par ārkārtējo situāciju stājas spēkā no 1. aprīļa,

ņemot vērā mizgrauža bioloģiju un mežsaimniecības un biotisko riska faktoru monitoringa rezultātus, kas norāda, ka pērn aprīļa beigās daudzviet Latvijā gaisa temperatūra pārsniedza 15 grādus. Šāda temperatūra ir piemērota mizgrauža izlidošanas sākumam, un lielākajā daļā Latvijas teritorijas pirmās vaboles 2022. gadā tika noķertas 21. un 22. aprīlī.

Ārkārtējā situācija izsludināta līdz 30. jūnijam.

Zemkopības ministrs Didzis Šmits ("Apvienotais saraksts") valdības sēdē norādīja, ka ārkārtējo situāciju būs iespējams pagarināt, taču par to tiks spriests vēlāk, kad būs zināmi pirmo trīs mēnešu fakti un rezultāti.

Pagājušajā nedēļā Krīzes vadības padome (KVP) sēdē atbalstīja Zemkopības ministrijas priekšlikumu izsludināt ārkārtējo situāciju vairākās pašvaldībās egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu dēļ.

Egļu astoņzobu mizgrauzis – bīstamākais kaitēklis visā Eiropā

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir aptuveni piecus milimetrus liela vabole, kas barojas zem koksnes mizas. Tai patīk sauss, silts un bezvēja laiks. Lai gan šķietami tā izklausās pēc mazas un nekaitīgas vaboles, tomēr tas ir agresīvākais un bīstamākais kaitēklis visā Eiropā, jo spēj invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī jaunas un veselas.

Mizgrauzis īpaši nejauks arī ar to, ka izvēlas nevis mazās eglītes, bet tās, kas augušas vismaz pusgadsimtu. Turklāt kaitēklis ienes arī sēnīti, kas izraisa koksnes zilēšanu. Zaļie koki pēc pāris mēnešiem sāk strauji brūnēt, un tiem nolobās miza.

Pēc Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" informācijas 2022. gadā bija vērojama ļoti augsta mizgrauža lidošanas aktivitāte. Dati par mizgrauža savairošanās prognozēm arī 2023. gadā liecina, ka ir iespējama masveida egļu mežaudžu bojāeja Vidzemes reģionā, kā arī ievērojami pieaugs egļu mežaudžu apdraudējums Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā. 

Lai no tā izvairītos, vairāku pašvaldību pagastu teritorijās izsludinās ārkārtējo situāciju.

Zemkopības ministrijā iepriekš skaidroja, ka svarīgi ir laikus ierobežot mizgraužu izplatību, ņemot vērā, ka tas var ļoti negatīvi ietekmēt valsts tautsaimniecību, izraisot gan neatgriezeniskas negatīvas pārmaiņas mežaudžu struktūrā, gan ekonomiskus zaudējumus, kā arī koksnes kvalitātes pazemināšanos.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Agnis Šmits uzsvēra, ka

bojātu egļu audzi izglābt vairs nav iespējams, tāpēc egļu aizsardzība sākas ar to vērtīgo egļu audžu aizsargāšanu, kur mizgrauzis vēl nav nonācis.

Vietām būs aizliegta koku ciršana

No 1. aprīļa līdz 30. jūnijam būs noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās, kas identificēti sadarbībā ar Valsts meža dienesta un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" ekspertiem, un citiem iesaistītajiem. 

Ārkārtējās situācijas teritorijā ir noteiktas šādas aizsardzības zonas: 

  • "A" aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze, 
  • "B" aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas, 
  • "C" aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101–500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes. 
  • "A", "B" un "C" aizsardzības zonā ietilpstošo mežaudžu noteikšanas kritēriji ietverti rīkojumā.  

Vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonā ir noteikti šādi saimnieciskās darbības ierobežojumi: 

  • "A" un "B" aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana, izņemot mizgrauža svaigi invadēto koku ciršanu, saskaņā ar rīkojumā noteiktajām prasībām; 
  • "C" aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana kopšanas un izlases cirtē, kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem. 

Koku ciršanas ierobežojumi vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā noteikti, lai terpēni jeb sveķu smarža egļu gadījumā nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas. 

Mizgraužu bojājumu ierobežošanai ir noteikti aizsardzības pasākumi "A", "B" un "C" aizsardzības zonā. Tie nosaka, ka, saņemot Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, atļauts cirst mizgrauža svaigi invadētus kokus sanitārajā vienlaidu cirtē, ja šīs platības atbilst rīkojumā minētajiem kritērijiem. 

Piemērotos skujkoku izcirtumos jāizvieto feromonu slazdi. Feromonu slazdu ekspluatāciju valsts īpašumā esošajā mežā un Rīgas pašvaldības īpašumā esošajā mežā nodrošina meža apsaimniekotājs, un mežā, kas nav minēts iepriekš, – Valsts meža dienests.

Lai nodrošinātu nekavējošu pasākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā, Valsts meža dienesta apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, un apliecinājuma derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas. 

Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai "A", "B" un "C" aizsardzības zonā un koku ciršana saskaņā ar rīkojumu ir aizliegta, Valsts meža dienests 10 dienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās izdod lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai darbības apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku. 

Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās funkcionālajā zonā, kura ietilpst "A", "B" un "C" aizsardzības zonā un, kurā ir atļauta sanitārā cirte saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, mizgraužu svaigi invadētās egles atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē, saglabājot visus augtspējīgos citu koku sugu kokus. Meža dienests apliecinājumu koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāsniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem. 

Ārkārtējo situāciju izsludinās 32 novados

Ārkārtējā situācija izsludināta Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģiona 32 novadu 230 pagastos.

Ārkārtējā situācija izsludināta šādās administratīvajās teritorijās:

Novads Pagasts
Aizkraukles nov. Aiviekstes, Aizkraukles, Bebru, Daudzeses, Iršu, Klintaines, Kokneses, Mazzalves, Vietalvas, Zalves pag.
Alūksnes nov. Alsviķu, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Liepnas, Malienas, Mālupes pag.
Augšdaugavas nov. Demenes, Dvietes, Kalupes, Līksnas, Salienas, Skrudalienas pag.
Balvu nov. Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas, Žīguru pag.
Bauskas nov. Iecavas, Kurmenes, Skaistkalnes, Valles, Vecumnieku pag.
Cēsu nov. Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Liepas, Līgatnes, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Vaives, Veselavas pag.
Dienvidkurzemes nov. Bārtas, Embūtes, Gaviezes, Grobiņas, Kalvenes, Nīcas, Otaņķu, Priekules pag.
Dobeles nov. Annenieku, Augstkalnes, Bēnes, Bikstu, Bukaišu, Īles, Jaunbērzes, Lielauces, Naudītes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes pag.
Gulbenes nov. Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stradu, Tirzas pag.
Jelgavas nov. Cenu, Elejas, Glūdas, Lielplatones, Līvbērzes, Valgundes, Vilces, Zaļenieku pag.
Jēkabpils nov. Aknīstes, Asares, Atašienes, Ābeļu, Elkšņu, Gārsenes, Kalna, Krustpils, Kūku, Leimaņu, Mežāres, Rubenes, Salas, Saukas, Variešu, Viesītes, Vīpes pag.
Krāslavas nov. Kaplavas pag.
Kuldīgas nov. Nīkrāces, Rudbāržu, Rumbas, Skrundas pag.
Ķekavas nov. Baldones, Ķekavas pag.
Limbažu nov. Ainažu, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Pāles, Salacgrīvas, Staiceles, Umurgas, Viļķenes pag.
Ludzas nov. Malnavas, Mežvidu, Salnavas pag.
Madonas nov. Aronas, Barkavas, Cesvaines, Dzelzavas, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu pag.
Mārupes nov. Babītes, Mārupes pag.
Ogres nov. Birzgales, Lielvārdes, Ogresgala, Rembates, Suntažu, Tīnūžu, Tomes pag.
Olaines nov. Olaines pag.
Preiļu nov. Sīļukalna pag.
Rēzeknes nov. Dekšāres, Gaigalavas, Nagļu, Nautrēnu, Rikavas pag.
Ropažu nov. Ropažu pag.
Salaspils nov. Salaspils pag.
Saldus nov. Blīdenes, Ezeres, Gaiķu, Nīgrandes, Šķedes, Zaņas pag.
Saulkrastu nov. Sējas pag.
Siguldas nov. Allažu, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mores, Siguldas pag.
Smiltenes nov. Apes, Bilskas, Blomes, Brantu, Drustu, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Smiltenes, Trapenes, Variņu, Virešu pag.
Tukuma nov. Jaunpils, Vānes, Zantes pag.
Valkas nov. Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pag.
Valmieras nov. Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas pag.
Varakļānu nov. Murmastienes, Varakļānu pag.

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti