Foto

Rēzeknes novada pašvaldība nojauc patvaļīgi uzceltu ēku Gaiduļu ezera krastā