Foto

Levita uzruna pie Brīvības pieminekļa un tikšanās ar iedzīvotājiem