Birokrātijas balva '20

Zemkopība
Ziņojumu skaits: 1

Iestāde: valsts mežu dienests

Lai zemes nomnieks noslēgtu līgumu ar medību kolektīvu par medību tiesībām, nepietiek, ka notariāli apstiprinātā zemes nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks var slēgt šādus līgumus. Izrādās, nomniekam vēl ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara no zemes īpašnieka par šādu atļauju (slēgt līgumu par medību tiesībām nomātajā īpašumā). Jāmin, ka konkrētajā gadījumā zemes īpašnieks ir vācu "pensiju fonds", kura pārstāvis nedzīvo Latvijā, līdz ar to šādu pilnvaru ir apgrūtinoši iegūt. Kamēr nav šādu tiesību, bebri noplūdina laukus (cieš arī apkātesošie īpašnieki), kas ir lielākā skāde. Aizsprostus jau var izjaukt, bet bebri tāpat prom neies,pēc nedēļas aizsprosts būs uzcelts no jauna. Tajā pat laikā zemes nomas līgumā ierakstīts, ka nomnieks nedrīkst pazemināt zemes vērtību, tā jāuztur lauksaimnieciskā kārtībā, jāuztur meliorācijas sistēmas (t.sk. novadgrāvji) kārtībā.

Balsu skaits: 0