Birokrātijas balva '20

Tieslietas un iekšlietas
Ziņojumu skaits: 9

Parāda piedziņa

Balsu skaits: 1

Iestāde: parādu piedzinēji

Kā var rasties situācijas, kad parāds ir jāmaksā divreiz?! Privātie parādu piedzinēji un tiesu izpildītāji uztur savas informācijas sistēmas, un, ja piedziņas uzņēmums nav informējis par to, ka parāds ir nomaksāts, nesakārtotas datu apmaiņas dēļ no cilvēka mēģina piedzīt parādu, kurš nomaksāts pirms vairākiem gadiem.

https://www.lsm.lv/article-preview/zinas/latvija/kluda-datu-apmaina-noved-pie-meginajuma-piedzit-jau-nomaksatu-paradu.a383143/