Birokrātijas balva '20

Iestāde: Zemesgrāmata

Uz Zemesgrāmatu jāierodas personīgi

Lai ierakstītu Zemesgrāmatā, ka ēka nodota ekspluatācijā, ar būvvaldes lēmumu jābrauc uz Zemesgrāmatu personīgi. Kādēļ tas nenotiek automātiski, t.i., būvvalde neaizsūta lēmumu Zemesgrāmatai. Pie tam šo informāciju nevar iesniegt arī ar elektronisko parakstu, obligāti jātērē laiks un jābrauc

Balsu skaits: 154

Iestāde: Valsts Zemes dienests

Inventarizācijas lieta – tikai PDF vai CD

Jaunbūves būvniecībās noslēgumā VZD veic īpašuma inventarizācijas lietu, uzmēra faktiski realizēto projektu un telpu plānojumu kāds tas ir dabā. Ja īpašnieks vēlas šo inventarizāciju saņemt elektroniski, tad vienīgais kas tiek piedāvāts ir PDF dokuments. Ja es kā pakalpojuma saņēmējs, kurš apmaksā šo pakalpojumu vēlos saņemt "izejas" failu, kas būtu rediģējams dokuments, es par to varu samaksāt atsevišķi un vienīgā iespēja ir ierakstīt to kompaktdiskā... CD formāts varbūt bija pieņemams pirms 10+ gadiem, šodien daudzos datoros tādu nav iespējams ievietot, kā arī tas ir plastmasas atkritums..
Skaidrs, ka šie izejas faili var būt ļoti apjomīga izmēra, bet tāpat VZD tos uzglabā un varētu piedāvāt klientam pirmo 5 vai 10 dienu laikā esošajā VZD pašapaklpšanās lapā kadastrs.lv lejuplādēt šo failu, ja tas netiek izdarīts noteiktajā laikā, tad sniegt to kā maksas pakalpojumu, bet ne jau CD formātā.

Balsu skaits: 130

Iestāde: Kārtējais Būvnormatīvu sviests (un, protams, tā ir gāze...))

Dzīvokļa īpašnieks - "9. Lai uzstādītu jaunas vai papildus iekārtas, kā arī lai pārvietotu uz citu telpu esošās iekārtas, ir jāsaņem gāzes piegādātāja tehniskie noteikumi, akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli un jāizstrādā būvprojekts." Tai pat laikā, 7. punkts noteic, ka "Lietotājam ir atļauts, saskaņojot ar dabasgāzes piegādātāju, gazificētās telpās nomainīt un pārvietot vienas telpas robežās gāzes aparātus (gāzes plītis, laboratorijas degļus un citus gāzes aparātus), no kuriem sadegšanas produkti netiek novadīti dūmkanālā." Tomēr, gadījumā ja vēlos uzstādīt jaunu iekārtu, kuras "sadegšanas produkti netiek novadīti dūmvadā", man joprojām pieprasa skursteņslauķa slēdzienu par dūmvadu, kurš nemaz netiks izmantots? Lieki piebilst, ka lai šo slēdzienu saņemtu jāšķiras ne no kabatas naudas un jāpierunā gan augšējais, gan apakšējais kaimiņš vēlams vienā dienā palikt mājās, jo pārbauda dūmvadu lielākā posmā. Un man nemaz nav kaimiņu apakšā... Vai skaidrs, cik absurda situācija - lai ievilktu gāzes apkuri, man jātērē laiks un nauda, lai pārbaudītu dūmvadu, ko neizmantošu un jāmeklē zem manis esošo telpu īpašnieks, kurš nav atrodams?

Balsu skaits: 31

Iestāde: VID

VID jāsniedz izziņas par to, ko IZM jau zina

Vidusskolniekam strādājot piem. jūnijs-septembris vai novembris -decembris, VID ar pirmo kalendāro dienu, kura nav jūnijs-augusts, momentā noņem apgādājamā statusu, bet atpakaļ nepievieno, kaut skolēna darba devējs paziņo VID gan par darba uzsākšanu, gan nodarbinātības pārtraukšanu. Vecākam apgādājamo atjauno tikai pēc skolas izziņas saņemšanas, kas, savukārt, ir liekas darbības visiem iesaistītajiem, jo ziņas par faktu, ka skolnieks nav pārtraucis mācības ir pieejamas citās iestādēs. Vecākam jāseko, lai skolēns laicīgi paprasītu skolas lietvedei izziņu ar parakstu, ziņas saturs kādam ir jāsagatavo, jāizdrukā (jo e-parakstu neliek un nesūta nezināmam vecākam), direktoram jāparaksta, jānes mājās, vecākam jāfotografē, jāievieto EDS, VID jāizlasa un jāieliek ķeksis savā sistēmā. Kamēr izziņa nav saņemta VID, vecākam nepiemēro atvieglojumu par apgādājamo t.i. 60 eur/mēnesī paliek valsts rīcībā. Un, ja bērns slims, ja lietvede nav uz vietas? Cik Eur izmaksā lietvedes darbs, direktora darbs, VID speciāls cilvēks jānodarbina? Neloģiska prasība MK noteikumos - iesniegt izziņu VID, ka skolnieks turpina mācīties, pēc tam, kad mācību gada laikā ir strādājis, jo dati ir pieejami VID. Līdz skolēna darba uzsākšanai šī informācija VID bija jābūt zināmai, jo apgādājamais netiek noņemts no apgādības katru gadu 31.05. un izziņas par vidusskolēnu nav jāsniedz katru 1.septembri, bet tiklīdz skolēnam bijušas darba attiecības, nav skaidrs kāpēc VID vairs nevar noteikt, ka skolēns turpina būt skolēns.
(Pašvaldība NĪN aprēķināšanai zina, ka adresē ir skolnieks, VID zina par naudas iemaksu bankomātā, bet nevar uzzināt, ka persona ar konkrētu kodu ir arī skolnieks vai students?)
Papildus - saskaņā ar MK noteikumiem, ja apgādājamais ir iestājies Latvijas augstskolās ir jāsniedz VID izziņa, kas atkal ir slogs gan augstskolai/universitātei, studentam, vecākam, VID, jo ziņas par studentiem ir pieejamas elektroniskās sistēmās augstskolās un IZM.
Rezumējot - izziņu prasīšana un sniegšana VID ir likvidējama, jo vienīgais ieguvējs ir valsts, kas saņem lielāku nodokļu kopsummu, ja nodokļu maksātājs nav laicīgi zinājis vai noorganizējis izziņu par datiem, kuri ir iegūstami iestādēm tiešsaistē apvienojot atbilstošas datu bāzes.

Balsu skaits: 86

Iestāde: Rīgas dome

Rīgas domei jāsniedz ziņas, kas jau ir VID rīcībā

Rīgas domes 2019. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 29.01.2020.) 18. punkts paredz jaunu birokrātisko slogu tūkstošiem rīdzinieku. Proti, norādīto RD 18.12.2019. Noteikumu Nr. 111 18.punkts paredz: "18. Personai, kura minēta saistošo noteikumu 3.2.–3.10., 3.23., 3.24. apakšpunktā, ir pienākums līdz 2020. gada 15. decembrim paziņot Pārvaldei par sava nekustamā īpašuma vai tā daļas izīrēšanu, iznomāšanu vai izmantošanu saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot, ja šāda informācija Pārvaldei jau ir iesniegta.".
Kāpēc gan Rīgas dome nevar sadarboties ar Valsts ieņēmumu dienestu un pieprasīt, saņemt no VID informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem Rīgā, kuri savu nekustamo īpašumu izīrē, iznomā (un par to maksā nodokļus, kurus administrē VID) vai izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Attiecīgai informācijai jābūt VID rīcībā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 6.pants noteic, ka valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. VPIL 10. panta piektā daļa definē labas pārvaldības principu, un VPIL 10.panta desmitā daļa paredz efektivitātes principa piemērošanu. Turklāt, VPIL 10.panta astotā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā (lasi - VID rīcībā), iestāde (lasi - Rīgas dome) to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.
Papildu aspekts. Pieņemot, ka Rīgas domes saņemtie dati atšķirtos no VID datiem par attiecīgās saimnieciskās darbības veicējiem (nodokļu maksātājiem) Rīgā, vai VID un Rīgas domes sadarbība tiktu sasniegta iespējami efektīvākā un iedzīvotājiem ērtākajā veidā.

Balsu skaits: 65

Iestāde: Rīgas Namu Pārvaldnieks

Lai iesniegtu iesniegumu par elektroenerģijas jaudas palielinājumu RNP apsaimniekotā dzīvoklī, šis iesniegums uz RNP jānes tikai un vienīgi pašam dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Vienlaikus šo iesniegumu var nosūtīt RNP arī pa pastu - tad netiek pārbaudīts, kurš šo iesniegumu ieliek aploksnē. Šādu informāciju sniedza RNP zvanu centra operatore.

Balsu skaits: 12

Iestāde: KNAB un VID

Ziedojot partijām, tiek iesniegta informācija par cilvēku, un viņa personas kodu. KNAB ir šī informācija.
Iesniedzot ienākumu deklarāciju VID, naudas ziedojumi atkārtoti jāpierāda,jo VID nav zināmi naudas ziedojumu apmēri.

Balsu skaits: 10

Iestāde: Elektrum

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Elektrum par atbalstu daudzbērnu ģimenem informāciju iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes . Atsaka atbalsta piešķiršanu jo neesot informacijas, ka bērni mācās! Šī informācija ģimenei pašai jāpierāda "Electrum". Pieminēšu ka šī jau ir otra reize 3 gadu laikā!

Balsu skaits: 63

Iestāde:

Esam ģimene ar septiņiem bērniem. Pats strādāju par šoferi, sieva mājās ar bērniem. Pirms vairākiem gadiem bijām izgājuši procesu lai iegūtu maznodrošinātās statusu. Nav tas patīkamākais process.
Šogad par cik sakrājušies parādi aizgāju painteresēties.
Nekas nav mainījies. Transporta līdzeklis viens uz ģimeni - nav svarīgi ka 9 cilvēki ģimenē. Bezdarbniekos sievai jābūt obligāti - nav svarīgi ka nevar ar septiņiem bērniem vecumā no 2 līdz 16 gadiem atrast vēl laiku darbam. Toties krāpties drīkst - pārreģistrēt vienu transportu uz kādu citu un pieteikties bezdarbniekos uz izskatīšanas brīdī. Mana alga ~ 1000 + bērnu nauda. Vai tiešām jākļūst par krāpnieku?

Balsu skaits: 60

Iestāde: VSAA

Krīzes laikā valdība izziņo palīdzību bezdarbniekiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā beidzas pabalsta izmaksa. Varot pieteikties uz 180 eiro lielu bezdarbnieka palīdzības pabalstu. To varot izdarīt caur Latvija.lv. Es devos uz portālu tam pieteikties. Meklēju pēc nosaukuma, kuru minējusi LM. Nosaukums neko neatrod. Neatrod pat neko līdzīgu. Meklēju info VSAA mājas lapā. Atrodu tikai info par bezdarbnieka pabalstu un neko par iespēju pieteikties palīdzības pabalstam. Rakstu epastu VSAA. Man atnāk e pasts ar aprakstu, kas jādara. No jauna eju Latvija.lv mājas lapā. meklēju pēc norādītajiem puktiem. Spiežu uz konkrēto saiti, kas man aizved pie meklētāja. Meklēju. Atrodu elektronisko iesnieguma formu. To iesniedzu. Pēc tam saprotu, ka tā ir tikai daļa. Otra daļa ir jāaizpilda elektroniski pieveinotā anketa. Veru vaļā anketu, lai to aizpildītu un parakstītu ar e parakstu. Aktīvās rūtiņas nedarbojas, tās nevar ieklikšķināt, tās pārmet uz citu vietu un neveidot vienlaidu tekstu. Esmu nolēmusi sūtīt vēstuli pa pastu. Pretējā gadījumā sanāk, ka es autorizējos ar saviem datiem latvija.lv, kur autorizēju vēl nosūtīt no sevis iesniegumu, kuram klāt jāpievieno papildus iesniegums, kurš ir elektorniski aizpildīts manā datorā un parakstīts ar manu e parakstu. Un viss šis info ir pieejams tikai pēc pieprasījuma VSAA ar neskaidrām vadlīnijām. Elektroniskā vide varētu būt atbalstoša un vienkārša, bet tā ir sarežģīta ar nevajadzīgām procedūrām, neatrodamu informāciju un vairāku līmeņu autorizāciju un datu ievadi dažādās platformās.

Balsu skaits: 29
Vairāk

Iestāde: Valsts zemes dienests

Ja zemes vienības robežplāns fiziski ir cauršūts, caurauklots un sašūts kopā ar citu zemes vienību robežplāniem, piemēram, kopā 5 zemes vienību robežplāni (katrs uz savas lapas) cauraukloti kopā , tad gadījumā ja vienu no šīm zemes vienībām vēlas sadalīt, tad loģiski ir, ka ir jāizgatavo 2 jauni robežplāni. BET atlikušajiem 4 robežplāniem nav ļauts palikt tādiem kādi tie bija. Tie OBLIGĀTI ir jāizgatavo no jauna, lai arī kamerāli (kabinetā) un, protams, par šo izgatavošanu no jauna ir jāmaksā. vienīgā fiziskā atšķirība šiem 4 no jauna izgatavojamajiem robežplāniem - tiem nav fizisku caurumu, kādi bija vecajiem, kas bija sašūti kopā. Nekas cits pat nedrīkst atšķirties.

Balsu skaits: 68

Iestāde: Valsts zemes dienests

Pieteikt atsevišķa dzīvokļa kadastrālo uzmērīšanu (agrāk tehnisko inventarizāciju) Valsts zemes dienestā, ja daudzdzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, var tikai visi kopīpašnieki kopā vai ja juridiski pareizi visi kopīpašnieki pilnvaro ...

Balsu skaits: 62

Iestāde:

Konceptuāli jāpārskata jaunas būves ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Ja viss ir jau izvērtēts būvvaldē un Valsts zemes dienestā, būve pieņemta ekspluatācijā vai apstiprināta būvdarbu pabeigšana, visi dati reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tad ko tur vēl vērtēt tiesnešiem? Ja īpašniekam ir pienākums jauno būvi ierakstīt Zemesgrāmatā, kāpēc vēl vajag īpašnieka iesniegumu kā dokumentu, lai to ierosinātu? Vienkārši 3 valsts informācijas sistēmām (BIS, NĪVKIS un VVDZ) jāapmainās ar datiem un lieta darīta.

Balsu skaits: 29
Vairāk

Iestāde: CSB

CSB apkopo finanšu datus, kurus iespējams iegūt no VID- tas ir ļoti liels slogs uzņēmējiem, grāmatvežiem sniegt datus atkārtoti, turklāt tiek apkopota informācija, kura ir jāizdomā, jo reāli dzīvē tādus datus mazie uzņēmumi neuzskaita(piemēram elektroenerģijas resursus).

Balsu skaits: 80

Iestāde: Uzņēmumu reģistrs

Šī gada janvārī SIA vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ierodas Uzņēmumu reģistrā Pērses ielā 2 ar paša parakstītu iesniegumu Uzņēmumu reģistram. Iesniegumu nepieņem bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas (aizmirsts paņemt līdzi). Valdes loceklis aiziet 200m tālāk uz pasta nodaļu un bez pases uzrādīšanas nosūta to pašu iesniegumu Uzņēmumu reģistram. Iesniegums pieņemts, izmaiņas izdarītas.

Balsu skaits: 63

Iestāde: Nodarbinātības valsts aģentūra

No savas pieredzes, varētu piešķirt balvu šai iestādei. Pēc pašas vēlēšanās nomainīju valsts darbu ar privāto biznesu. Dažus mēnešus saņēmu bezdarbnieku pabalstu , tādēļ biju spiesta kontaktēties ar šo kantori. Paveca darbiniece man uzreiz piedāvāja aizpildīt anketu, vai man nepieciešams karjeras konsultants. Pateicu viņai, ka man tāds nav nepieciešams, jo esmu nolēmusi nodarboties ar privātu biznesu-dibināt bioloģisko zemnieku saimniecību. Tas netika ņemts vērā. Esot jāaizpilda šī anketa. Diezgan sadusmota "uz dullo" savilku ķeksīšus, pēc kā viņa sjcināja, ka man nepieciešams karjeras konsultants. Teicu, ka viņa velti tērē savu un manu laiku , kas aizņēma divas tikšanās reizes, taču viņa palika pie sava. Bēdīgi!

Balsu skaits: 0

Iestāde: Vaivaru Tehniskais palīglīdzekļu centrs

Vai Vaivaros domā, ka man var izaugt jauna krūts?

Jau 2 reizes pēdējo 3 gadu laikā sastopos ar sekojošu situāciju. Iegādājoties krūts protēzi Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā man pieprasa ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Man jāiet pie ārsta, ārstam jāaizpilda attiecīgā veidlapa. Ar ārsta atzinumu un manu iesniegumu jādodas uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru, kurā darbiniece pāris sekunžu laikā paskatās datorā un manos papīros un paziņo, ka viss kārtībā un ka man jāgaida pa pastu atsūtīta vēstule ar informāciju, kur un kā varēšu iegādāties krūts protēzi.
Jautājumi: 1) vai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs domā, ka man var izaugt jauna krūts? Vērojot darbinieces rīcību, secināju, ka centra rīcībā ir dati par man veikto krūts amputāciju. Kādēļ jātērē mans un, galvenais, ārsta laiks, lai rakstītu pēc maniem ieskatiem nevajadzīgu dokumentu?
2) kādēl Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs neizmanto iespēju atsūtīt man vēstuli pa e-pastu (iesniegumā norādīta mana e-pasta adrese), bet tērē laiku, papīru un naudu, sūtot vēstuli papīra variantā un izmantojot pasta pakalpojumus?
Uz šiem maniem jautājumiem skanēja atbilde - tāda ir kārtība.
Nepiekrītu, ka digitalizācijas laikmetā to var saukt par kārtību.

Balsu skaits: 218

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Prasa jau agrāk iesniegtus dokumentus

Bērnam (6 gadi) ik pēc gada vai pusotra VTPC jālūdz līdzfinansējums jaunu ortožu iegādei, lai bērns var staigāt, iet bērnudārzā, dzīvot sociāli aktīvu dzīvi.
Iestādes prasības ir ļoti birokrātiskas, katru reizi prasa daļu dokumentus, kas reiz jau iesniegti un nemainās.
Piemēram, prasa konsīlija slēdzienu, ka bērnam vajag ortozes, lai gan Bērnu slimnīcas ķirurgs ortopēds to jau ir noteicis (katru reizi kad vajag, viņš novērtē bērnu un dod norādījumus). Turklāt konsīlijs ir bijis Vaivaru rehabilitācijas centrā (VTPC ietilpst NRC VAIVARI). Kur problēma kolēģiem izprasīt. Nē, nevar, jādzenā vecāki.
Reiz nosūtīju elektroniski parakstītu iesniegumu par ortožu izgatavošanu, pievienoju ieskenētu ārsta ortopēda atzinumu (dakteris raksta ar roku), bet tas nederēja. Jāiet uz pastu, jāsūta oriģināls, kas zin, varbūt vecāki noviltojuši. Kauns ka tāda iestāde ir atbildīga par palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajag.
Tāpat birokrātisms ir ortožu apavu izsniegšanā, mums ir bijis gadījums, kad ģimenes ārsts tieši precīzi neieraksta, ka mainījušies antropometriskie rādītāji, bet kāja izaugusi vai tamldz. un atsaka. Visur tie strikti vērtēts burts, ne gars.
Nesen Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Osipovas kundze teica, ka Latvijā cilvēki bieži nevar saņemt pakalpojumu, kas viņiem pienākas, jo ir pārāk sarežģīts un burta kalpīgs birokrātisms.
Šis nav tikai par mums, bet par daudziem vecākiem un viņu bērniem. Turklāt, ko lai dara tie vecāki, kuriem nav ne tik daudz zināšanu, drosme vai līdzekļu izkarot saviem bērniem pienākošos valsts atbalstu. Tāda neuzticēšanās no valsts iestāžu puses ir kaut kas ārkārtējs.

Balsu skaits: 155

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Lai izgatavotu tehnisko palīglīdzekli (protēzi rokai, individuāli izgatavojamos apavus), katru reizi Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiziet komisija, kas izvērtē... Es viņiem jautāju: "Ko?". Atbilde no komisijas locekļiem: "Pārbaudām, vai nav kāda brūce." Brūces, nobrāzumi var rasties no jaunā palīglīdzekļa, nevis no ienēsātā. Tā ir cilvēku pazemošana un valsts līdzekļu izšķērdēšana!

Balsu skaits: 77
Vairāk

Iestāde: valsts mežu dienests

Lai zemes nomnieks noslēgtu līgumu ar medību kolektīvu par medību tiesībām, nepietiek, ka notariāli apstiprinātā zemes nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks var slēgt šādus līgumus. Izrādās, nomniekam vēl ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara no zemes īpašnieka par šādu atļauju (slēgt līgumu par medību tiesībām nomātajā īpašumā). Jāmin, ka konkrētajā gadījumā zemes īpašnieks ir vācu "pensiju fonds", kura pārstāvis nedzīvo Latvijā, līdz ar to šādu pilnvaru ir apgrūtinoši iegūt. Kamēr nav šādu tiesību, bebri noplūdina laukus (cieš arī apkātesošie īpašnieki), kas ir lielākā skāde. Aizsprostus jau var izjaukt, bet bebri tāpat prom neies,pēc nedēļas aizsprosts būs uzcelts no jauna. Tajā pat laikā zemes nomas līgumā ierakstīts, ka nomnieks nedrīkst pazemināt zemes vērtību, tā jāuztur lauksaimnieciskā kārtībā, jāuztur meliorācijas sistēmas (t.sk. novadgrāvji) kārtībā.

Balsu skaits: 0

Iestāde: VID Muitas pārvalde

Preces atmuitošana, kas nopirkta ārpus ES. Situācija pirms - fiziska persona no juridiskas personas nopērk preci piem. ASV. Ja preces vērtība pārsniedz 10 EUR, jānomaksā PVN, ja 150 EUR arī muitas nodoklis. Agrāk Latvijas pasts fiziskai personai atsūtīja paziņojumu, kurā bija aprēkināta valstij nodokļos nomaksājamā summa un konts Valsts kasē, kur veikt pārskaitījumu. Fiziskā persona no savas bankas konta veicot pārskaitījumu, varēja iet uz pastu saņemt preci vai samaksāt nodokli uz vietas pastā, par ko pasts ieturēja komisijas maksu. Viss bija tik vienkārši. Sākot ar 2019.gada novembri mainījās notaikumi. Tagad, lai fiziskā persona varētu atmuitot preces ir jāveic sekojošas darbības. 1. Pasts atsūta ziņu, ka ir saņēmis muitojamo preci. Ziņā pasts iekļauj sekojošu informāciju, kas ir nepieciešama fiziskai personai, lai tā aizpildītu muitas deklarāciju: pasta sūtījuma numurs, PUD jeb pagaidu uzglabāšanas dokumenta numurs, PUD kārtas numurs un preces svars. 2. Fiziskā personai ir jāpieslēdzas EDS, kur jāaizpilda muitas deklarāciju, tājā ievadot visus augstāk minētos datus, kā arī vēl citus datus par preci un obligāti klāt pievienojot divus dokumentus - rēķins no pārdevēja un samaksu aplicinošs dokuments. 3. Fiziskā persona ielogojas savā bankas kontā un sagalbā maksājuma uzdevuma apliecinājumu. 4. fiziskā persona ielogojas piemēram ebay un saglabā rēķina apliecinājumu. 5. Tad, kad ir visi nepieciešamie dati un papīri, aizpilda muitas deklarāciju un sistēma aprēķina nodokli. 7. Tiek samaksāts nodoklis un var iet uz pastu. Vai arī, ja fiziskā persona nespēj veikt visas augstāk minētās darbības pati, viņa raksta e-pastu pastam, ka vēlas izmantot pasta muitas brokeri. Un arī šajā gadījumā ir jānosūta pasta muitas brokerim rēķinu no pārdevēja un maksājuma uzdevuma apliecinājumu. Tā teikt ļoti atviegloja visiem dzīvi!!!

Balsu skaits: 36