Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Partijas piederība: Esmu Lavijas Zemnieku savienības biedre kopš 2016. gada. LZS ir 105 gadi, tā ir labēji centriska partija ar ilgtspējīgiem uzskatiem un darbību. Pieņemot izvērtētus lēmumus, Latvija attīstīsies un būs sakārtota valsts.

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Iesniegšu grozījumus augstkolu likumā, lai atceltu studiju programmu dalījumu: profesionālās un akadēmiskās.
Skolēnam būs skaidrs, ko plāno studēt, mazināsies birokrātija akreditācijas procesā, vairosies starpdisciplinaritāte.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Lai katrs Latvijas iedzīvotājs zinātu, kas ir viņa nākamais uzdevums sevis un valsts attīstībā.
Panākt pedagogu profesijas pastāvīgi augstu reputāciju un izpratnes stiprināšanu sabiedrībā par tās vērtību.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Noteikt deputātu kandidātu atlases kritērijus: augstākā izglītība, teicama latviešu valoda, divu ES valodu zināšanas, laba reputācija, dzīves un darba pieredze, lēmumu pieņemšanas veidu pārzināšana.
Informēt par līdzdalības iespējām politikā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2019 Politikas zinātnes doktora zinātniskais grāds pārvaldē un administrācijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2001 Maģistra grāds politikas zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 1999 Bakalaura grāds politikas zinātnē
Darbavieta Amats
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadībzinātnes nodaļa; Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK" Docente, pēcdoktorantūras pētniece (Dr.)
Jaunumi