Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Preiļu novads

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Preiļu 1. vidusskola 1994 vidējā izglītība
Augstākā Rēzeknes Augstkola 2001 Ekonomista ar specializāciju uzņēmējdarbības tiesībās kvalifikācija
Augstākā Rēzeknes Augstkola 2001 Bakalaura grāds ekonomikā
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Augstākā Latvijas Policijas Akadēmija 2008 Jurista kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds publiskajās tiesībās
Darbavieta Amats
SIA "PRO DEV 24" projektu vadītājs
SIA "ARHI DEV" valdes loceklis
Āris Elsts saimnieciskās darbības veicējs
Jaunumi