Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Preiļu novads

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģjas un Vadības Augstskola 2005 Profesionālais maģistra grāds skolvadībā
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2002 Sākumskolas skolotāja un pamatskolas veselības mācības skolotāja kvalifikācija
Darbavieta Amats
Dekšāru pamatskola Direktore
Jaunumi