Dzimšanas gads: 1950

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils

Partijas piederība: Latvijai un Ventspilij

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Sniegt atbalstu Latvijas pedagogiem, paaugstinot darba algas un nodrošinot ar jaunajam mācību saturam atbilstošiem mācību līdzekļiem.Nodrošināt finansējumu konkurētspējigam atalgojumam akadēmiskajam personālam augstākajās mācību iestādēs.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Palielināts valsts finansējums profesionālās mākslas pieejamībai arī reģionos. Nodrošināts pilna apjoma finansējums zinātnes bāzei augstākajās mācību iestādēs.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Lēmumu pieņemšanā nozīmīga nozaru ekspertu iesaiste.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1981 profesionālais maģistra grāds bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas specialitātē
Darbavieta Amats
Ventspils Augstskola Rektora padomniece vispārējās un profesionālās izglītības sadarbības jautājumos
Ventspils Izglītības pārvalde padomniece mūžizglītības jautājumos
Ventspils valstspilsētas dome kultūras komisijas priekšsēdētāja, izglītības komisijas priekšēdētāja vietniece
Jaunumi