Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jēkabpils novads

Partijas piederība: LSDSP

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Izglītības sfērā strādājošo atalgojuma sistēmas uzlabošana.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Pilnveidot skolotāju apmācības sistēmu, kas ļautu elastīgi un pilnvērtīgi sagatavot un "iepludināt" jaunus skolotājus skolās.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Jomu speciālistiem ir jādarbojas sfērās, ko tie parzin, nevis sevi jāpadara par speciālistu sfērās, ko neparzin.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Izglītības zinātnes
Darbavieta Amats
Zasas vidusskola Direktora vietnieks izglītības jautājumos
SIA Upes Zālīši Valdes loceklis
Ingus Zālītis Saimnieciskā darba veicējs
LSDSP Valdes loceklis
Jaunumi