Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jūrmala

Partijas piederība: ZZS

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
1.Apturēt Valsts izzagšanu; 2. Ieviest personīgo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, t.sk MK; 3. Atcelt NIN nodokli vienīgajam mājoklim; 4. Ierobežot Valsts aizņēmumu nemitīgu pieaugumu.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
1. Valsts prezidentu ievēl Latvijas Tauta; 2. Pazemināt referendumam nepieciešamo balsu skaitu proporcionāli LV iedzīvotāju skaitam; 3. Aizliegt “atturēties” balsojumos, jābūt skaidrai pozīcijai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Baltijas Starptautiskā Akadēmija 2019 Profesionālā maģistra grāds privāttiesībās un jurista kvalifikācija
Augstākā Eiropas Tālmācības Augstskola 2016 Profesionalais bakalaura grāds Tiesību zinatne un juriskonsulta kvalifikacija
Darbavieta Amats
Drošības speciālistu apvienība dibinātaja
Pašnodarbināta persona Juriste
Jaunumi