Dzimšanas gads: 1972

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils

Partijas piederība: Latvijai un Ventspilij

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Jaunā Profesionālās izglītības likuma un tā pavadošo Ministra kabineta noteikumu jēgpilnas ieviešanas uzraudzība un atbilstības nozaru vajadzību ilgtermiņā salāgošana.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Parlamenta uzdevumā valdībā izstrādāta un īstenota profesionālās izglītības attīstības politika, paredzot tam attiecīgu finansējumu, tajā skaitā, finansējuma modeļa ieviešana. Pedagogu sabalansētas atlīdzības un noslodzes nodrošināšana.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Lielāka ieklausīšanās sabiedrisko organizāciju un nozaru profesionāļu viedokļos, vienlaikus pirms lēmumu pieņemšanas, rūpīgi vērtēt plānotās darbības no cēloņsakarības viedokļa un laicīgi analizēt iespējamās sekas Latvijas iedzīvotājiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1995 latviešu valodas un literatūras skolotāja
Darbavieta Amats
PIKC Ventspils Tehnikums Direktore
Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvalde padomniece
Ventspils Augstskola pētniece
Jaunumi