Dzimšanas gads: 1958

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

Partijas piederība: Latvijas zemnieku savienība

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Pedagoga profesijas prestiža celšana, lai jaunieši gribētu studēt pedagoģiju un strādāt izglītības jomā.
Reģionu un pašvaldību attīstības veicināšana, saprotama un iespējami stabila funkciju un finansējuma sadale starp pašvaldībām un valsti.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Sabalansēta skolotāja darba slodze un alga, skolotāja zemākā mēnešalga par likmi pārsniedz vidējo darba samaksu valstī.
Pašvaldības budžetā ieskaitāmā IIN daļa -vismaz 80%
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Nepieciešams uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, pieņemtajiem lēmumiem jābūt pārdomātiem, pamatotiem un izdiskutētiem ar sociālajiem partneriem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 1980 Matemātikas skolotājs
Darbavieta Amats
Dobeles novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Jaunumi