Dzimšanas gads: 1956

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Partijas piederība: Startēju no "PROGRESĪVIE" saraksta

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Enerģētiskās neatkarības un drošības stratēģija ’30. Mērķtiecīgai virzībai uz atteikšanos no dabasgāzes, vietējo energoresursu (t.sk. vēja, saules) enerģētikas attīstībai, eksport- un konkurētspējai, energoefektivitātei, birokrātijas izskaušanai.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Energoresursu cenas nepārsniedz vidējās reģionā, 100% pieejamība. Darbaspēka nodokļi zemāki nekā Lietuvā un Igaunijā. Korupcijas uztveres indeksā LV 22.vieta (~36. patlaban). Nabadzības riskam pakļauto īpatsvars - vidējais/zemākais Baltijā.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Sadarbošos ar publisko un privāto sektoru, NVO, sociālajiem u.c. partneriem, konsultējoties, skaidrojot Saeimā lemto. Turpināšu iestāties par valsts pārvaldes efektivizēšanu, pret slēptām ietekmēm, negodīgu uzņēmējdarbību, korupciju.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, specialitāte – Starptautiskais bizness un ekonomika
Augstākā Šveices institūti AKAD un IMAKA (Sanktgallene) 1994 Pēcdiploma studijas, specialitāte – Biznesa menedžments
Augstākā Latvijas valsts universitāte 1981 Diploms par vācu valodas un literatūras pasniedzēja, filologa, tulka kvalifikāciju
Jaunumi