Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Talsu novads

Partijas piederība: "Mēs - Talsiem un novadam", noslēgts sadarbības līgums ar "PROGRESĪVIE"

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Priekšlikumu iesniegšana par iedzīvotāju sociālo atbalstu krīzes pārvarēšanai.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Uzlabota iedzīvotāju iesaiste, rīkoti referendumi.

Noteikta lielāka atbildība amatpersonām par savu pienākumu nepildīšanu.

8 gados augstākais iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugums.

Palielināta mazākumtautību piederības sajūta valstij.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu, skaidru un saprotamu Saeimas deputātu paveikto darbu kontroles sistēmu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2022 Tiesības veikt pedagoģisko darbību tiesību zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Maģistra grāds un jurista kvalifikācija tiesību zinātnēs
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Bakalaura grāds tiesību zinātnēs
Vidējā Talsu Valsts ģimnāzija 2002 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Zvērināta advokāta E. Zeldera prakse Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts
Talsu novada pašvaldība Talsu novada domes deputāts
Politiskā partija „Mēs – Talsiem un novadam” Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi