Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jūrmala

Partijas piederība: PROGRESĪVIE

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Uzlabot iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas un Dabas resursu regulējumu, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tādējādi sasniedzot Eiropas Savienības mērķus. Sasniedzot šos mērķus, izvairīsimies no miljonus lielām iespējamām soda naudām.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
3 % no IKP pētniecībai un attīstībai. Cieņpilns transpersonu dzimuma apstiprināšanas process. 25 % no lauksaimniecības zemēm - bioloģiskās saimniecības.
Plašs dabas aizsardzības teritoriju tīkls. Progresīva nodokļu sistēma. ES vides mērķu ievērošana
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Valsts un pašvaldības iestādes ievēro labas pārvaldības principus, novērš interešu konfliktus, skaidrs lobēšanas regulējums. Politiķi lēmumus pamato pierādījumos, skaidro lēmumus, iesaista sabiedrību. 0 tolerance pret korupciju.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2012 Vides inženierzinātne, inženierzinātņu doktore
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts; Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē
Augstākā Latvijas Universitāte 1994 Vides zinātņu bakalaura grāds ķīmijā
Darbavieta Amats
Biedrība "Ekodizaina kompetences centrs" Valdes priekšsēdētāja
"PROGRESĪVIE" Valdes locekle
Vidzemes Augstskola Senatore
Zemkopības ministrija KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK locekle
Nodibinājums "Brīvības un solidaritātes fonds" Valdes locekle
Biedrība "Latvijas Vecāku forums" Valdes locekle
Eiropas Pesticīdu rīcības tīkls Valdes locekle
Jaunumi