Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Valmieras novads

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2020 Maģistra grāds lauksaimniecības zinātnē
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2010 Bakalaura grāds lauksaimniecības zinātnē
Vidējā Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 2006 Profesionālā vidējā izglītība, mehāniķis
Pamata Valmieras Valsts ģimnāzija 2002 Pamatizglītība
Darbavieta Amats
Valmieras novada dome Deputāts
Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "Jaunbeņķi" Īpašnieks
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija Ministra padomnieks
Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" Valdes priekšsēdētājs
Rīgas Vasarsvētku draudze "Dzīvības avots" Padomes loceklis
Čehijas Dabaszinātņu universitāte Konsultatīvās padomes loceklis
Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Piena loģistika" Biroja vadītājs
Jaunumi