Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Valmieras novads

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Izglītība kā valsts prioritāte atbildīgu lēmumu pieņemšanā.
Pedagoga darba slodzes un samaksas jautājums (pedagoga vidējais atalgojums ir 20% virs vidējās darba algas valstī)
Atbalsts pedagogam mācību satura jautājumos.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Obligāta vidējā izglītība valsts valodā.
Izglītības iestādēs atvieglots birokrātiskais atskaišu un sadarbības mehānisms.
Pedagogu darba samaksa atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.
Uzlabojusies komunikācija atbildīgu un demokrātisku lēmumu pieņemšanā.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Politiskās kultūras veidošana, spēja atbildēt par saviem vārdiem un darbiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1994 latviešu valodas un literatūras skolotājs, audzināšanas darba metodika
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības kvalitātes augstskola 2004 skolvadības maģistrs
Augstākā Latvijas Universitāte 2012 pielīdzināts pedagoģijas maģistrs
Darbavieta Amats
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija direktore, skolotāja
Vidzemes jauniešu karjeras centrs valdes locekle
Jaunumi