Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Valmieras novads

Partijas piederība: ,,Valmierai un Vidzemei,,

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Daudz lielāka vērība tēmai ,,Iekšējā drošība,, visplašākajā tās izpratnē. Iniciatīva brīvprātīgo kustības attīstībai, un piesaistei dažādu ārkārtas situāciju risināšanā.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Sabiedrībai saprotamāka civilās aizsardzības sistēma. Labi ekipētu un profesionālu operatīvo dienestu pieejamība. Atīstītas brīvprātīgo organizācijas, kas sniedz atbalstu dažādās ārkārtas situācijās.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Vairāk skaidrot Saeimas pieņemto lēmumu pamatojumu, un to ietekmi uz procesiem Valstī īsākā un garākā laika termiņā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2005 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība komercdarbībā.
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2007 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija. profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā.
Darbavieta Amats
Valmieras novada dome Deputāts.
Valmieras novada pašvaldība Civilās aizsardzības un Ugunsdzēsības nodaļas vadītājs.
A/S "Valmieras enerģija" Padomes loceklis.
Valsts meža dienests Eksperts konsultants.
Politiskā partija "Valmierai un Vidzemei" Valdes loceklis
Jaunumi