Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

Partijas piederība: Kuldīgas novadam

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Ieguldīt reģionu attīstībā, veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Ieviesta obligātā vidējā izglītība, iekļaujot arī gala eksāmenu kādā no dabaszinātņu priekšmetiem

Skolotāju darba samaksa par 20% pārsniedz vidējo darba samaksu valstī

Stimulētas investīcijas īres mājokļu būvniecībā - vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Panākt ikviena deputāta godprātīgu attieksmi pret savu sirdsapziņu kā poltikā, tā arī dzīvē.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Maģistra programma “Ģeogrāfija”
Augstākā Latvijas Valsts universitāte 1986 Ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs
Darbavieta Amats
Kuldīgas novada dome Priekšsēdētāja
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Priekšsēdētāja
Reģionālo attīstības centru apvienība Valdes locekle
Partija "Kuldīgas novadam" Valdes priekšsēdētāja
Politisko partiju apvienība “Jaunā VIENOTĪBA” Valdes locekle
ES Reģionu komiteja Latvijas delegācijas locekle
Valsts kanceleja Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālos jautājumos
Latvijas Pašvaldību savienība Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja
Lauku un reģionu attīstības biedrība Valdes locekle
Finanšu ministrija Uzraudzības komitejas loceklis 14-20
Jaunumi