Partijas lapa

Sandra Šteinberga

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Es piedalos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo vienmēr aizstāvēšu Latvijas intereses.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Latvijas iedzīvotāji ir mūsu valsts lielākā vērtība, tāpēc cīnīšos par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu un cienīgu dzīvi. Iestāšos par ekonomiskās nevienlīdzības likvidēšanu starp Eiropas Savienības valstīm.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Cerot uz labāku valstu sasvstarpējo sadarbību un solidaritātes veicināšanu, Eiropas Savienība nostiprinās savas pozīcijas pasaules politikā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 2013 Maģistra grāds, Pamatskolas pedagoģija un metodika
Darbavieta Amats
SIA “EL NIDO” Menedžere
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu labi
Jaunumi