Partijas lapa

Jānis Jurģelis

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ogres novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1999 Maģistrs, Vadība un ekonomika
Darbavieta Amats
SIA "SCANMED" Produktu speciālists
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Jaunumi