Partijas lapa

Jānis Āboliņš

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Lielvārdes novads

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Līdz šim aktīvi esmu darbojies Latvijas Kredītņēmēju asociācijā, tomēr esmu secinājis, ka kredītņēmēju intereses Eiropas Parlamentā neviens neaizstāv, tāpēc esmu gatavs aizstāvēt kredītņēmēju intereses Eiropas Parlamentā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Vēlos pievērst uzmanību kredītņēmēju stāvoklim Latvijā un Eiropas Savienībā, un ar likumdošanas iniciatīvām mainīt šo situāciju.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Eiropas Savienību nākamos 5 gadus gaida lielas pārmaiņas, jo Lielbritānijas izstāšanās parādīja, ka Eiropas Parlaments dzīvo atrauti no sabiedrības.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils universitāte 2013 Juriskonsults
Darbavieta Amats
Biedrība "Latvijas Kredītņēmēju asociācija" Valdes priekšsēdētājs
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Jaunumi